Foto: 6 Genie © Willy Recour
Links: RSM AdjtChef Wim ACHTEN heeft de opstelling der troepen onder zijn bevel.
Rechts: Majoor Raf VAN LANGENDONCK, 2 Comd 6 Genie, neemt daarna het bevel over van de RSM.Foto: 6 Genie © Willy Recour
Vervolgens stelt de 2 Comd het opgesteld 6 Genie voor aan de Korpscommandant.
De RSM en de 2 Comd stellen zich daarna links en rechts achter de Korpscommandant.
Deze leidt nu de vlaggenparade met bloemenhulde aan het oorlogsmonument,
de eedaflegging en het uitreiken der eretekens.Foto: 6 Genie © Willy Recour
Het Vaandelescorte. Van links: 1SgtMaj DE BAY, vaandeldrager Lt NUYTS en Adjt BAEYENS.Foto: 6 Genie © Willy Recour
De Staf Cie. Eerste rot in het midden: KplChef Paul ROSSIGNON.Foto: 6 Genie © Willy Recour
De Brug Cie met Lt RADEMAKERS als Pelotonscommandant.Foto: 6 Genie © Willy Recour
De 1 Eqt Cie.Foto: 6 Genie © Willy Recour
De2 EQT Cie met als Pelotonscommandant 1Sgt Marc VERBIST.Foto: 6 Genie © Willy Recour
Links: Twee reserveofficieren in afwachting om de eed af te leggen.
Rechts: eedaflegging van een reserveofficier.Foto: 6 Genie © Willy Recour
De reserveonderofficieren die de eed zullen afleggen. Deze kregen hun opleiding van Soldaat tot Sergeant in het 6 Genie.Foto: 6 Genie © Willy Recour
Links: eedaflegging door een reserveonderofficier.
Rechts: LtKol SBH Julien VERLEENE spelt een ereteken voor dienstjaren op bij 1Sgt QUINTIENS.Foto: 6 Genie © Willy Recour
Twee beroepsvrijwilligers ontvangen ook een ereteken uit de handen van de Korpscommandant.

Foto: 6 Genie © Willy Recour
Sportmonitor Adjt Frans VERVECKEN (in sportkledij) heeft de start van een ploeg gegeven.
Links: de drie tijdopnemers (1Sgt LOOCKX-Adjt CUSTERS-AdjtChef PIQUEUR).Foto: 6 Genie © Willy Recour
Hindernis nr 3 en nr 7.Foto: 6 Genie © Willy Recour
Normaal vult men deze hindernis nog met water tot op een paar cm van de bovenrand van de kleine pijlers.
Adjt Walter VERMEULEN houdt een waakzaam oog op het correct overschrijden van de hindernis nr 5.Foto: 6 Genie © Willy Recour
Hindernis nr 9 en 12.Foto: 6 Genie © Willy Recour
Hindernis nr 10. Hier ziet men goed dat men elkaar mocht helpen om de hindernissen te nemen.Foto: 6 Genie © Willy Recour
Hindernis nr 11. Bestaat uit twee verschillende delen. Door de duiker, over de hoge balk en onder de lage balk.Foto: 6 Genie © Willy Recour
Hindernis nr 18.Foto: 6 Genie © Willy Recour
Als slot van de hindernisbaan nog een voorstel van een bijkomende hindernis.

Foto: 6 Genie © Willy Recour
AdjtChef André JANSEGERS en Adjt Paul CALLEBAUT ontvangen een aandenken voor dienstjaren in het 6 Geniebataljon.Foto: 6 Genie © Willy Recour
Bloemenhulde aan het monument van de gesneuvelden van WO I en II.
Links: LtKol SBH VERLEENE, Korpscommandant 6 Genie en Kol b.d VAN BASTELAERE,
Voorzitter van de Koninklijke Verbroedering van de Genie van het Cavaleriekorps en van de Gevechtsgenie.
Rechts: Mevr FOCCAERT, Burgemeester van de Petergemeente TERVUREN.Foto: 6 Genie © Willy Recour
Na de parade houden 2 soldaten in traditie uniform WAKE aan het monument.Foto: 6 Genie © Willy Recour
In de tuin van de Mess Onderofficieren is alles in gereedheid gebracht voor het avondfeest van de Fasten 6 Genie.
         
Vorige pagina
  TOP   Volgende pagina