Foto: Jean Claessens 20120510 © -1-
De N92 richting Namen-Dinant ca. 350 m. voor de brug van Yvoir staat aan de rechterzijde het herdenkingsmonument Lt De Wispelaere.


Dag Lt De Wispelaere is een herdenkingsdag


De «Dag Lt De Wispelaere» is eigenlijk een drievoudige herdenkingsdag
voor Genisten en sympathisanten.


Donderdag 10 mei 2012 Genisten bezoeken drie Oorlogsmonumenten:
1. Monument te Yvoir ter ere van Lt De Wispelaere
2. Monument Maassluis te Jambes ter ere van gesneuvelden Genisten in vredestijd
3. Monument in het Departement Genie ter ere van gesneuvelden Genisten tijdens
   de twee Wereldoorlogen

Gastheer en organisator van deze herdenkingsplechtigheid is
      LtKol Bart MOERMAN, Ing
      Commandant van het CC Land Departement Genie


      

Programma: Dag Lt DE WISPELAERE

10:00 uur Ontvangst in de Club Lt DE WISPELAERE
10:30 uur Vertrek naar Yvoir
11:00 uur Plechtigheid te Yvoir
11:20 uur Vertrek naar de sluis te Jambes
11:45 uur Plechtigheid aan de sluis
12:10 uur Plechtigheid Departement Genie
12:15 uur Apero in de Club Lt DE WISPELAERE
13:00 uur Middagmaal in de Genie-mess

 
Foto: Jean Claessens © -2-
 
 

Foto: Jean Claessens 20120510 © -3-
Het is bijna 11:00 uur de gasten verzamelen voor het monument, er is nog even tijd voor een groet en een praatje.Foto: Jean Claessens 20120510 © -4-
De lokale Politie heeft uit veiligheidsoverweging tijdelijk het rechtse baanvak afgesloten voor het verkeer.Foto: Jean Claessens 20120510 © -5-
Twee militaire autobussen vervoerden het gros van de gasten naar Yvoir. Het is nog even wachten op diegene die met het persoonlijk voertuig de verplaatsing deden.Foto: Jean Claessens 20120510 © -6-
1KplChef FROMONT en zijn collega hebben de geluidsinstallatie in gereedheid gebracht. Cdt Coralie COOPMAN wacht rustig af.Foto: Jean Claessens 20120510 © -7-
Cdt Philippe CIGLIA en LtKol Bart MOERMAN schikken hun teksten.Foto: Jean Claessens 20120510 © -8-
1KplChef MAZY en de Adjudanten trompetters van de Koninklijke Muziekkapel van de GidsenFoto: Jean Claessens 20120510 © -9-
1KplChef Jean Deneumoustier Vaandrig Amicale Royale du Génie Namur,
1KplChef Christian Couture Vaandrig Amicale du 4 Génie en
Vaandrig Koninklijke Verbroedering van de Genie van het Cavaleriekorps en de Gevechtsgenie v.z.w.Foto: Jean Claessens 20120510 © -10-
Jaarlijks komen de Vaandrigs van de Vriendenkringen van het 5de Regiment Ardeense Jagers uit verbondenheid deelnemen.
Zij hadden net aan de overzijde van de Maas hun herdenkingsplechtigheid gehouden.


Tekstfragment uit de 18 Daagse veldtocht:
Die zelfde dag raakt het I/5ChA betrokken bij de gevechten in de Ardennen. Tijdens de voormiddag trekken de Fransen die aan de Ourthe slag leverden met de vijand zich terug over de Maasbruggen en even later wordt gemeld dat de Duitsers Marche-les-Dames hebben veroverd.
Na de middag verneemt men dat ook Ciney is ingenomen. De Franse genie besluit niet langer te wachten en begint omstreeks 14u30 met het vernietigen van de brug te Houx. Net na de ontploffing duiken de Duitsers op aan de oostelijke oever en breken vuurgevechten uit. Vevolgens gaat om 16u00 de brug van Dinant er aan, gevolgd door Bouvignes, Yvoir, Godinne en tenslotte Lustin om 19u00.
De brug van Yvoir wordt maar net op tijd vernield.
Luitenant Dewispelaere van de Belgische genie slaagt er in de lading te ontsteken wanneer twee Duitse tanks zich reeds midden op de brug bevinden.

Om 21u30 geeft het VIIde legerkorps aan het I/5ChA eindelijk het bevel om zich terug te trekken.
De taak aan de Maas is volbracht en de wielrijders moeten die zelfde nacht nog naar het bos van Gourmées te Suarlée nabij Namen.

Bron: http://18daagseveldtocht.wikispaces.com/5e+Ardeense+Jagers
Foto: Jean Claessens 20120510 © -11-
Algemeen zicht op het mooi verzorgd monument.Foto: Jean Claessens 20120510 © -12-
De vrouwelijke agente staat borg voor de verkeersveiligheid.
De groene pijl wijst naar het monument van het 5de Regiment Ardeense Jagers aan de overzijde van de Maas. 
 


Foto: Jean Claessens 20120510 © -13-
Cdt Coralie COOPMAN zorgt voor de Nederlandstalige- en Cdt Philippe CIGLIA voor de Franstalige bindteksten.
LtKol Bart MOERMAN neemt de hoofdteksten in beide landstalen voor zijn rekening.Dames en Heren, we vragen U plaats te nemen rond het monument.

De Comd van het CC LAND Departement  Genie, Lt Kol MOERMAN, Ing  zal enkele woorden tot U richten.

 

Foto: Jean Claessens 20120510 © -14-


Geachte burgerlijke en militaire autoriteiten, in al uw graden en hoedanigheden, beste collegae, beste vrienden, beste kinderen,

Zoals elk jaar zijn we samengekomen om de eer te bewijzen aan de Luitenant DE WISPELAERE, aan de gesneuvelde genisten in vredestijd en aan de genisten gesneuveld tijdens de twee Wereldoorlogen.

Ik heet u allen welkom en ik dank u van harte voor uw aanwezigheid en voor uw blijk van sympathie.
 
Ik houd er tevens aan de burgerlijke autoriteiten te bedanken voor de toegewezen faciliteiten noodzakelijk voor de organisatie en het goede verloop van deze dag.

Ik houd er tevens aan de afvaardiging van de Koninklijke Vriendenkring van de Ardeense Jagers – regionale sectie NAMEN te bedanken die zopas eer hebben gebracht aan de oudgedienden van het 5° Regiment Ardeense Jagers aan de oever aan de overkant van de MAAS. Bedankt voor dit bewijs van solidariteit.

L’UNION FAIT LA FORCE … EENHEID MAAKT MACHT

Op deze plaats heeft de Luitenant DEWISPELAERE oog in oog met de vijand en voor het oog van zijn manschappen het ultieme offer gebracht en de onvoorwaardelijke inzet voor zijn vaderland en voor onze vrijheid met zijn leven betaald.

Laat ons vandaag ook onze eer betuigen  aan diegenen die tijdens de uitvoering van de hen toegewezen opdracht in alle anonimiteit het leven hebben gelaten. Ook zij verdienen ons aller respect.

Een dag zoals vandaag, de herinnering aan daden zoals deze gesteld door de Luitenant DEWISPELAERE, moet ons sterken en inspireren om al het nodige te doen om onze de vrijheid en onze democratische waarden te vrijwaren.

Laat ons de offers en de lessen uit het verleden niet vergeten en er bovenal respect voor dragen.

In dit kader is het onontbeerlijk dat de offers en de lessen uit het verleden van generatie naar generatie worden overgedragen. Eens te meer houd ik er dan ook aan om de burgerlijke autoriteiten, de schooldirectie, de onderwijzers en de leerlingen van harte te bedanken voor hun initiatief en voor hun aanwezigheid.

Laat ons tevens respect hebben voor de jongeren die vandaag afscheid nemen van hun comfortabel leven en voor een loopbaan bij Defensie opteren.

Plichtsbewustzijn, opofferingsgeest, discipline, orde, stiptheid, toewijding, respect voor de autoriteit en de instellingen, waardigheid in hun gedrag … dit is wel degelijk de weg die ze gekozen hebben … en op de welke ze riskeren geconfronteerd te worden met het ultieme offer op duizenden kilometer verwijderd van hun naasten … in dienst van de vrijheid, in dienst van de vrede en de democratische waarden.

Laat ons in vrede samenleven, laat ons komaf maken met alle bronnen van conflict … er zijn er reeds veel te veel in de wereld.

RES NON VERBA – GEEN WOORDEN MAAR DADEN – PAS DES MOTS MAIS DES ACTES

LEVE BELGIË – VIVE LA BELGIQUE

 
 
 
     
Foto: Jean Claessens 20120510 © -15-      Foto: Jean Claessens 20120510 © -16-
Cdt Coralie COOPMAN en Cdt Philippe CIGLIA bij de voorlezing van het Citaat Lt DE WISPELAERE
Foto: Jean Claessens 20120510 © -17-


 

Citaat van Lt DEWISPELAERE

Lt DEWISPELAERE René –  stamnummer 31616 (eenendertig zeshonderd zestien) – 2de Regiment van de Genie  

Op 12 mei 1940, komt een Duitse tank, bij verrassing, op 200 meter van de brug van YVOIR,
waarvan Lt DEWISPELAERE de vernieling moet verzekeren.

Een granaat van op korte afstand afgevuurd, vernietigt het elektrische kompassement en schept een ogenblik van verwarring bij de verdedigers.

Zonder aarzelen en onder de directe vijandelijke bedreiging springt Luitenant DEWISPELAERE tot bij de pyrotechnische aanzetting en lukt er in ze aan te zetten.

Nadat de aanzetting verwezenlijkt is wordt hij door een granaat in volle borst getroffen en valt als een held, zijn opdracht is volbracht.

Enkele ogenblikken later springt de brug en sleept in haar val twee Duitse tanks mee.

 Foto: Jean Claessens 20120510 © -18-


 Foto: Jean Claessens 20120510 © -19-
Deze herdenkingsplechtigheid krijgt de status die het verdient, er is dan ook een jaarlijkse aangroei van gasten die eer en respect komen betuigen.Foto: Jean Claessens 20120510 © -20-
Burgemeester van Yvoir de heer Charles PÂQUET heeft 2 klassen uitgenodigd om deel te nemen aan de plechtigheid.
De leerlingen worden geconfronteerd met de offers die hier gebracht zijn, zij worden geacht hier lessen uit te trekken en deze boodschap over te dragen naar de volgende generatie.Foto: Jean Claessens 20120510 © -21-
Militaire- en burgerlijke autoriteitenFoto: Jean Claessens 20120510 © -22-
LtGen Guido ANDRIES en LtGen Hugo COENEFoto: Jean Claessens 20120510 © -23-
Er was een talrijke opkomst van; Korpsoversten, Korpsadjudanten en Korpskorporaals, Verbroederingen- en Vriendenkringen Genie.Foto: Jean Claessens 20120510 © -24-
GenMaj b.d. Georges DUCHATELET, LtGen b.d. Hedwig VAN REMOORTEL en Kol b.d. René CAMBIER.


Tekstfragment uit Zuidfront-Holland 1940:
In Yvoir was een genieluitenant verantwoordelijk voor het vernielen van de brug, die iets ten zuiden van Yvoir de Maas overkluisde.
Reserve 1e luitenant René de Wispelaere commandeerde een peloton van het 31e Geniebataljon. De brug was voorzien van een springlading en gereed voor vernieling, maar men wachtte op de terugtrekkende Franse lichte cavalerie voordat de vernieling zou worden verricht.
Naast de pioniers was een schaars Belgisch 4,7 cm antitankkanon van de 10e Compagnie van het 5e Regiment Ardeense Jagers [2e Divisie Ardeense Jagers] voorhanden, dat aan de linkerzijde van de brug was opgesteld. Ardeense Jagers en Fransen van 5.DIM vormden de rivierbeveiliging. Hoewel in de omgeving alle bruggen al waren vernield en de Duitse nabijheid duidelijk was, kwam voor de Belgische brugverdedigers in Yvoir om 1730 uur (Duitse tijd) toch nog onverwacht ineens de door Oberst Werner gestuurde kleine formatie Duitse pantserwagens en tanks op volle vaart op de brug afgereden, waarbij een SdKfz. 231 met daarachter de tweede pantserwagen niet twijfelde en direct de brug op reed. Enige paniek maakte zich van de Belgen meester, maar een korporaal van de Ardeense Jagers vuurde het antitankkanon af dat de voorste Duitse pantserwagen op de rechtervoorzijde trof, terwijl het volgende schot de wagen midden op het frontpantser doorboorde. Eén van de bemanningsleden van de pantserwagen, uitgestegen nadat de wagen was uitgeschakeld, trachtte onder vuur de ontstekingsdraad van de lading te grijpen, maar werd gedood door vuur van de verdedigers. Onderwijl was de buitengewoon moedige Belgische genieluitenant de brug op gestormd om de lading te ontsteken, wat hem gelukte. Op de terugweg naar de westzijde van de brug werd hij echter door vuur van de op de oostelijke oever staande tanks getroffen en sneuvelde. De brug ging desalniettemin met de pantserwagens erop de lucht in. Deze moedige daden van twee militairen aan beide zijden schetsen de dramatiek van die dagen treffend.

Bron: http://www.zuidfront-holland1940.nl/index.php?page=het-maasfront-ardennen
Foto: Jean Claessens 20120510 © -25-
Kol b.d. Damien DEUMER, Cdt b.d. Pierre FAVRESSE en AdjtChef Jozef FONTEYNEFoto: Jean Claessens 20120510 © -26-
Ere LtKol b.d. Walter GERARD, AdjtChef b.d. Roger PATTIJN, Kol b.d. Jacques MICHAUX en AdjtMaj b.d. Francois STEENWEGENFoto: Jean Claessens 20120510 © -27-
Kol Walter DE CAUWER, Kol Frédèric GOETYNCK en LtKol ?Foto: Jean Claessens 20120510 © -28-Foto: Jean Claessens 20120510 © -29-Foto: Jean Claessens 20120510 © -30-
De toespraak van Lt Kol Bart MOERMAN en de voorlezing van het Citaat Lt DE WISPELAERE
kon op bijval rekenen van de aanwezige gasten, een spontaan applaus was dan ook het teken van waardering.         
    TOP   Volgende pagina