Wij bevinden ons hier aan de achterkant (noord-westen) van de 'Burgschänke' (soldatenkantine) deze blok is via de zijkant verbonden met het 'Adlerhof'.

Gids: Frans Geens
Foto: Jean Claessens © 2006

 

Vanuit de trappenhal op de zijkant van de 'Burgschänke' hebben we zicht op het binnenplein van de plaats, het 'Adlerhof', de 'Eetplaats' en de 'Watertoren'.

Gids: Frans Geens
Foto: Jean Claessens © 2006

 

Frans zijn bureel bevond zich in het verbindingsgedeelte tussen de 'Burgschänke' en het 'Adlerhof'. Door het traliewerk en het vensterglas loerend, ontdekt Frans nog informatieborden aan de muur.

Hangen die daar nu nog... na zovele jaren.

Gids: Frans Geens
Foto: Jean Claessens © 2006

 

Via een klein gangetje geraken we op de binnenplaats.
Als wij ons omdraaien zien we achter deze begroeïng het bureel van de 'Commandant'. Rechts ernaast maar niet in beeld was het bureel van de 'RSM' (Regiment Sergeant Majoor de hoogste onderofficier).

Gids: Frans Geens
Foto: Jean Claessens © 2006

 

Het linkse bouwwerk van deze binnenplaats was de mess officieren.
Deze binnenplaats was voorbehouden voor militairen van 'De Plaats Vogelsang'.

Gids: Frans Geens
Foto: Jean Claessens © 2006

 

'Escape' (voor de ingewijden).

Naast het bureel van de commandant was er een verbinding via, via, ... naar de 'Burgschänke'.
(een uitweg om aan vervelende klanten te ontsnappen).

Gids: Frans Geens
Foto: Jean Claessens © 2006

 

De Duitser met het geruite hemd herkend en groet Frans hartelijk. Hij behoorde destijds tot het burgerpersoneel en heeft nu een job al gids.

We zijn nu 19 augustus 2006, het kamp is nu zeven maanden in handen van de Duitsers.

Wij stellen een algemene wildgroei (verloedering) vast over geheel het terrein. Het was voordien ondenkbaar dat de aanplanting op dit binnenplein er zo onverzorgd zou bijliggen.

Gids: Frans Geens
Foto: Jean Claessens © 2006

 

Dit is geen verwijt naar de Duitsers.
Het is gewoon te wijten aan personeelsgebrek, eerder een gebrek aan financiële middelen. Laten we niet vergeten dat er een periode is geweest dat 250 man in stonden voor het onderhoud van dit kamp. Dit is in een later stadium teruggeschroefd naar 160 man, doordat een aantal functies wegvielen, zoals: cinema-operator.

Achter de vlaggenmasten staat het 'Wapenschild' monumentaal opgesteld tegen de rotsen.

Gids: Frans Geens
Foto: Jean Claessens © 2006

 

Dagelijks werden aan de 5 vlaggenmasten de vlaggen opgehangen: in 't midden de Belgische vlag, geflankeerde door de Europese en de Nato vlaggen, op de flanken hingen dan de nationalevlaggen van de bezoekende eenheden.

Frans en zijn collega's wisten dat je een Engelse vlag het ondersteboven kon ophangen. Dagelijks hingen zij bij wijze van grap deze vlag ondersteboven en hielden een weddenschap onder elkaar hoelang het zou duren eer een onderdaan van de 'Queen' zou komen reclameren.
(zijn ogen glinsteren nog als hij dit verteld).

Gids: Frans Geens
Foto: Jean Claessens © 2006

 

Hier sta ik op het middenpunt van het 'Adlerhof' en kijk zuidwaarts richting binnenplein van de 'Plaats'.

Gids: Frans Geens
Foto: Jean Claessens © 2006

 

 

Naar rechts draaiend zien we boven de burelen van
de S2, S3, eronder is de mess officieren. Iets naar rechts was het scretariaat en het bureel van de Majoor 2de commandant.

Gids: Frans Geens
Foto: Jean Claessens © 2006

 

Rechts was het bureel van de Colonel en de S1.
De vertrekken boven het bureel waren ook voor de Colonel voorzien.
Via dit gedeelte kon je in de achterliggende 'Kaartenzaal' geraken.

Gids: Frans Geens
Foto: Jean Claessens © 2006

 

Nog naar rechts draaiend richting noorden zien we de 'Overdekte wandelgang' naast het bureel van de Colonel. De muur erachter is de ballustrade met uitzicht over de 'Appélplatz'.

Gids: Frans Geens
Foto: Jean Claessens © 2006

 

Nog een keer Rechts-Rechts.
Links zien we de 'Eetzaal van de Junkers' en rechts de 'Mess onderofficieren'.

De 'Eetzaal van de Junkers' en de twee lager gelegen 'Kameradschaftshäuser' werden zwaar vernield door een bombardement. De eetzaal is wel hersteld maat de twee nadere blokken niet. Door het ontbreken van deze twee blokken is de symmetrie van de inplanting verstoord.

De normale inplanting zou 2, 3, 3, 2 geweest zijn.

Gids: Frans Geens
Foto: Jean Claessens © 2006

 

Links waar de mensen staan is de 'Eetzaal van de Junkers', rechtvooruit met de grote vensters de 'Keuken' en rechts de 'Mess onderofficieren'.

Voor de ingang van de 'Eetzaal van de Junkers' staat nu een bord 'Forum' gedeeltelijk is de eetzaal nu ingericht als informatieruimte.

Gids: Frans Geens
Foto: Jean Claessens © 2006

 

 

Het 'Adlerhof' en het paradeplein van de 'Plaats' was een heilgdom gereserveerd voor 'Engeltjes als Frans'.

Ik kan je verzekeren dat wij daar destijds rekening mee hielden. Als wij van de blokken van 'St-Joris' (St-Georges) naar de Mess onderofficieren in de blok 'Van Dooren' moesten gaan, mocht dit via de trappen van de 'Appélplatz' en de 'Overdekte Wandelgang' en zéker niet over het 'Adlerhof'.
(zie jij ook Frans grijnslachen).

Gids: Frans Geens
Foto: Jean Claessens © 2006

 

Aan het ballustrademuurtje stonden 's morgens het kruim van het kruim tijdens het ochtendappel met vlaggengroet.

Gids: Frans Geens
Foto: Jean Claessens © 2006

 

Dit is dan de 'Appélplatz' met centraal de vlaggenmast.

Gids: Frans Geens
Foto: Jean Claessens © 2006

 

Vanaf deze positie schouwde het kruim de troepen.
Dit was moedwillig zo gerealiseerd...
troepen moesten namelijk opkijken naar hun oversten!

Gids: Frans Geens
Foto: Jean Claessens © 2006

 

Deze 30 trappen van de 'Overdekte wandelgang' naar de 'Appélplaats' namen we 's morgens, 's middags en 's avonds. En het waren niet de enige trappen...
Je kreeg er gespierde kuiten van.

Gids: Frans Geens
Foto: Jean Claessens © 2006

 

 

Praktisch geheel het kamp is opgetrokken in deze wondermooie natuursteen. Vandaar ook dat dit bouwwerk een eenheid vormt met de natuur.

Deze natuurstenen vergen véél vakkundig onderhoud.

Gids: Frans Geens
Foto: Jean Claessens © 2006

 

Van uit dit hoekje van de 'Appélplaats' kunnen we goed de gele driehoek zien op de muur van de 'Watertoren'.
Dit is de origineel voorziene hoogte van het dak van de 'Eetzaal van de Junkers'. We hebben het reeds eerder gemeld dat deze bouw vernield is geworden door een aantal bomtreffers.

Gids: Frans Geens
Foto: Jean Claessens © 2006

 

Wat een knap stukje bouwwerk een adelaar op een lauwerenkrans in relief verwerkt.

Gids: Frans Geens
Foto: Jean Claessens © 2006

 

Op de 'Appélplatz' onder de 'Kaartenzaal' was de 'Schrijnwerkerij' en het 'Schietschijvenmagazijn'.

Gids: Frans Geens
Foto: Jean Claessens © 2006