Enkele cijfers
   
   
Oppervlakte
  + 4.500 ha
waarvan 250 ha wateroppervlakte
en 1.500 ha bossen
Omtrek
  + 40 km
Straten en wegen (te onderhouden)
  + 75 km
Overgangen (oversteekplaatsen) en bruggen
  19
Stuwmeer
  45.000.000 m³
Schietstanden
  + 39
Watertoren
  1.500.000 liter
Waterverbruik/maand
  25.000 m³
Waterleidingen
  17 km
Verlichtingspunten
  6.504
7 Verwarmingsinstallaties
  Totaal 11.000.000 Cal/uur
Elektriciteit: MAX
  1.000 KVA 5.000/400 Volt
Elektriciteitverbruik/maand
  240.000 KW
Telefoontoestellen
  100
Telex
  1
Dakbedekking
  57.750 m²
Dakgoten
  10.793 m
Waterzuiveringssation
  370 liter/Sec
Aantal bedden
  3.000
Bezetting
  6 maanden Troepen BE
6 maanden Troepen NL, UK, GE, US, CDN
   
Jaarlijks werd het Kamp Vogelsang gedurende 47 weken door 30.000 tot 40.000 NATO-soldaten gebruikt. Ze verbleven er meestal 2 weken voor schiet- en tactische oefeningen.
Van 1950 tot 1955 maakten enkel Belgische troepen gebruik van het Kamp. Vanaf 1956 kwamen de NORTHAG partners (Duitsers, Engelsen, Amerikanen, Nederlanders, Canadezen en Luxemburgers) regelmatig oefenen.
     
     
   
Materialen    
     
 

Hier zien we het ruime toepassingsgebied van de gebruikte natuursteen:
- als muursteen
- als muurafdeksteen
- als vloersteen
- als trapsteen

Foto: Jean Claessens © 2006

  Foto: Jean Claessens © 2006