1SgtChef Pierre HOESTLANDT
 

Als Dienstchef van de MTO Genie van de Plaats Vogelsang
behoorde de 'Markeringen van het Kamp Vogelsang' tot een
van zijn bevoegdheden. Een taak die jaarlijks uitgevoerd werd.

Markeringen en zijn verschillende functies:
Grensmarkering van geheel het 'Oefenterrein Kamp Vogelsang'
middels rood/witte markeringen op de bomen en/of palen
rood/witte slagbomen op alle toegangswegen

Bakens
De bollen waren effectief vaste terreinpunten, ook op de kaart gemerkt, zodat men bij ongevallen, noodgevallen deze markeringen gemakkelijk kon terug vinden om een RV te maken voor Heli, Noodhulp, Brandweer enz...

Wegwijzers
van witte platen met rode teksten en/of pijlen

Waarschuwingsborden van witte platen met rode teksten

Beveiliging brandkranen en wegversmallingen

Bemerking:

 
 
 
GRENSMARKERING
 

Foto: Jean Claessens © 2006
Slagboom aan schietstand 5 aan de kant van Malsbenden
in de nabijheid van de 'Apenbrug'.
 
Foto: Jean Claessens © 2006
Slagboom aan schietstand 5 aan de kant van het meer
in de nabijheid van de stand Mi.50
 

Foto: Albert Grundig © 2020
 

Wat de rood/witte boommarkeringen betreft, gaat het hier
inderdaad om grensmarkeringen, zoals ook de rood/witte schilden
en palen die geplaatst werden, om het oefenterrein
Kamp Vogelsang af te bakenen.

Deze markeringen hebben we jaarlijks nagekeken en daar waar nodig vernieuwd of verbeterd.

Dus heel de grens werd gemarkeerd waar nodig was.
Het was tevens de opzet om ongewenste bezoekers van
het terrein te houden. Het ongewenst betreden was levensgevaarlijk omdat er met oorlogsmunitie geoefend werd.

Pierre Hoestlandt
Deze rood/witte boommarkeringen zijn dus niet aangebracht door een boswachter om een wandelweg te markeren.

Hoewel de rood/witte markeringen internationaal gebruikt
worden om in natuurgebieden te wandelwegen te markeren.

 
 
 
BAKENS
 

Foto: Jean Claessens © 2006
TREFPUNT NOODARTS

Deze Trefpunten stonden strategisch opgesteld op het oefenterrein
en vormde een baken bij ongevallen.

Met zijn vier driehoeken, met de punt naar bovengericht, waren
deze bakens goed herkenbaar uit de lucht, voornamelijk bedacht
voor een snelle interventie per helikopter.
 

Trefpunt 3 stond opgesteld naast de B226 aan de
hoofdingang Walberhof.
 
 

Foto: Albert Grundig © 2020
 

Dit baken, een metalen bol stond op de Ritzenberg 542,2 m.
centraal tussen Einruhr in het Noorden en Dreiborn in het zuiden.

De bollen waren effectief vaste terreinpunten, ook op de kaart gemerkt, zodat men bij noodgevallen deze markeringen gemakkelijk kon terug vinden om een RV te maken voor Heli, Noodhulp, Brandweer enz...

Wat betreft die bollen, dat is juist, het waren ook goede markeringspunten voor de troepen, die moest ik ook jaarlijks nakijken of ze er nog in orde waren.

 
 
 
WEGWIJZERS
 

Zwembad
 
Sportplein
 
BEVEILIGING
 

Bescherming omheen een brandkraan.
   
 
WAARSCHUWINGSBORDEN
 
 
 
 
 

1SgtChef Pierre HOESTLANDT -jaar 2004
 


 

GRENSBORDEN

Hiernaast een overzicht waardat overal 'Grensborden'
geplaatst werden omheen het 'Oefenterrein Kamp Vogelsang'.

Het oefenterrein was gescheiden door de baan B266,
vandaar de vele markeringen in het midden van de kaart,
waar overal deze borden geplaatst werden.

Het bleef niet enkel bij de plaatsing en het onderhoud
van deze borden, ook de aanwezigheid moest gecontroleerd
voor de beveiliging/waarschuwing van de schietstanden.

 
 
Met speciale dank aan: Pierre Hoestlandt voor zijn
waardevolle inbreng als rechtstreeks betrokken persoon.

Tevens onze dank voor het aanreiken van suggesties aan:
Camille Bernard
Luc Bruylandt
René Claeys
Jean-Marie Malaise
Franz Albert Heinen
Albert Grundig

Jean Claessens