DE LANDINGSPLAATSEN    
     

ZONE B

Landingsplaats voor Lt Avn + Heli

 

 

 Op de grasvlakte van Walberhof konden helicopters en lichte vliegtuigen landen

De landingsbanen in een denkbeeldige vorm:
- van een hoofdletter A of
- van het cijfer 4

Merk op hoe duidelijk zichtbaar deze banen herkend worden door Google Earth anno 2007.


43 = Sectie Nachtlegering Kamp (Beddegoed)
51 = Trafo
52 = Magazijn Kamperende Troepen
53 = Wachtlokaal Parking Tk
54 = Magazijn Materieel Vliegplein
55 = Brandstofpompen

     

   
     

ZONE F

Landingsplaats voor Helicopters

   
  Op het grasveld naast de Blok Van Dooren en voor de cinema mochten enkel helicopters landen.
     
HELI-NOODLANDINGSPLAATSEN    
     
  Een paal met een piramidekap voorzien van een nummer en een 3 talig bord Trefpunt Noodarts.

Op verschillende centrale plaatsen op het oefenterrein bevonden zich NOOD-TREFPUNT-PALEN als merkpunten voor Heli-Noodlandingen.

Hierdoor was een snelle interventie, bij zware ongevallen, door een noodarts mogelijk.

Deze merkpunten op het terrein waren bij de militairen gekend als RV-punten (Rendez-Vouz).

Anno 2006 stond deze Nood-trefpunt-paal met het nummer 3 rechts van de ingang van het Kamp.

Foto: Jean Claessens © 2006Het wachtlokaal van Malsbenden
Rechts vooraan staat Nood-Trefpunt-Paal nr 1.

Foto: Jean Claessens © 2006
 
    Foto: Jean Claessens © 2006