GEBOUWEN DEEL - 4e -:    
       
  30. Burelen Adm Cie en Det BAK - Logement 'Transit' - Sec Tr    
       
           
       
   
30. Burelen Adm Cie en Det BAK - Logement 'Transit' - Sec Tr

Foto: Jean Claessens © 20080209
  Het ingangscomplex en wachtgebouw ontstond in de tweede bouwfase van de ‘Ordensburg’ vanaf 1937.

Foto: Jean Claessens © 20080209
  Aanvankelijk werd het centrale poort- en wachtgebouw opgetrokken.

Foto: Jean Claessens © 20080209
  Daarna werden in 1939 twee vleugels toegevoegd.
Deze sloten het complex links en rechts met twee dwarsgebouwen af, die op hun beurt door torens werden geflankeerd. Naar de oorspronkelijke planning moesten deze torens dubbel zo hoog worden.

Foto: Jean Claessens © 20071024
 
Foto: Jean Claessens © 20071024

Foto: Jean Claessens © 20080209
 

Aan beide zijden van de inrit van het wachtgebouw stonden oorspronkelijk stenen Adelaarssculpturen.

Het Belgisch militair bestuur
verving de adelaars – na het hakenkruis
het belangrijkste machtssymbool van het nationaalsocialisme – door leeuwen,
het Belgische wapenembleem.


Foto: Joseph Claessens © 20060828
   

Foto: Luc Bruylandt © Referent Vogelsang IP 20080209
 
Foto: Luc Bruylandt © Referent Vogelsang IP 20080209
De torens dragen aan de voorzijde propagandakunst: de westtoren toont een geïdealiseerde ‘Ordensjunker’, de oosttoren een middeleeuwse 'Ordensridder'. De beeldhouwer wou daarmee de historische samenhang aantonen die bestaat tussen de met het zwaard missionerende ridder van de ‘Duitse Orden’ enerzijds en de opleiding en opgaven van de nieuwe leiders (Junkers) anderzijds.
     

De 8 zuilen onder de ingangsbrug hadden geen dragende maar een beschermende functie en maar goed ook want de vierde zuil van links is aangereden en gesneuveld.
Foto: F.A. Heinen ©
 
Ingang 'Malakoff'
De zuilen aan de binnenzijden van de torendoorgang werden in 1939 toegevoegd en zijn decoratieve elementen zonder constructieve functie.
Foto: F.A. Heinen ©
     
Waar komt de naam «MALAKOFF» vandaan?
     
Hier in het kort wat wij zoal vertellen over Malakoff in Vogelsang.

Onder de toegangspoort van Vogelsang, waar de zuilen ook aangebracht werden vanaf 1939 bevinden zich naast het vroegere kapsalon de oude gevangeniscellen daterend van 1938-1939.
De vensters zijn tot op vandaag onder de zuilendoorgang met tralies voorzien; deze lokalen deden later dienst als TRO en opslagruimte voor onze TRO) Deze werden in gebruik genomen door de SS-hondermanschap die tegelijkertijd hun onderkomen hadden in de ruimtes die later door de belgen als infirmerie werden ingericht.( waslokalen, slaapzalen, burelen enz...).

Toen de eerste belgische troepen, midden 1950, Vogelsang bezochten als oefenkamp waren er eenheden afkomstig uit Leopoldsburg. In Leopoldsburg was er een torengebouw, geconstrueerd door de architect MALAKOFF:
(genoemd naar het fort Sebastopol) waarschijnlijk een russische kerel.
Dit torengebouw, vandaag de dag verdwenen, was ook een gevangenisgebouw.

De typische militaire straf was 4 of 6 enz dagen cachotte. In Vogelsang, op oefening, waren er ook regelmatig gestrafte belgische soldaten en dienden ze zich met hun matras 's avonds aan te melden voor het uitzitten van hun straf aan de gevangeniscellen in Vogelsang.
Uit gewoonte en overgeleverd door de term in Belgie van "We moeten naar Malakoff "
werd in Vogelsang dezelfde uitdrukking of term gebruikt.
Dus door de belgen werd dan het gebouw ook aansluitend met dit opschrift voorzien zodat iedereen deze term zou begrijpen en ook de plaats vinden.

Luc Bruylandt
Referent Vogelsang IP

     
Oude postkaart van de militaire gevangenis Malakoff


In 1856 werd in het centrum van Bourg-Leopold met de bouw van het gemeentehuis begonnen.
Op het militair domein werd een militaire gevangenis opgetrokken.
"Malakoff", zoals de gevangenis heette, werd genoemd naar een bolwerk van Sebastopol in Rusland.
(Hier huisde de strafcompagnie of de compagnie 'sans floche').
Door de Duitse bombardementen in mei 1940 werd de gevangenis beschadigd en rond 1950 volledig afgebroken.
Bron: http://users.telenet.be/cwi/leopoldsburg/algemeen/geschiedenis/leopoldsburg.htm