ATTEST VAN HOEDANIGHEID


 
   
  Scan: Dirk Vanslembrouck  
  Kaart van HOEDANIGHEID

De kaart die een gepensioneerde toegang verleent tot militaire clubs en messes noemt niet “Rechthebbende”.
Er bestaat namelijk geen kaart met die benaming.
De kaart die men als gepensioneerde militair moet kunnen voorleggen om in die mess toegang te hebben noemt “Bewijs van hoedanigheid”.
Deze kaart kan men een maand voor zijn officiële datum van pensionering aanvragen bij het Notariaat (vroeger noemde deze dienst ‘het Stamboek’).

Indien men de kaart “Bewijs van hoedanigheid “ NIET bezit, kan men die kaart aanvragen.
Het volstaat een brief te sturen naar :

Generale Staf van de Krijgsmacht
Notariaat - HRG-A/N
Kwartier Astrid
Bruynstraat
Neder-over-Heembeek

In die brief vermeld men duidelijk volgende gegevens :
- Naam en voornaam
- Geboortedatum en plaats
- stamnummer
- officieel adres (in België)
- “aanvraag kaart van hoedanigheid”

Deze dienst controleert de militaire databank en zal die kaart invullen en terugsturen naar de aanvrager.
Het is bijgevolg de aanvrager zelf die de aanvraag moet doen.
Let wel: het is een EENMALIG document en kan geen tweemaal worden uitgereikt (voorkomen misbruiken).
Op die kaart staat duidelijk vermeld dat de belanghebbende militair was van … tot … en de graad had van … bij zijn pensionering.
Deze kaart is het enige officiële document dat een gepensioneerde militair kan voorleggen om aan te tonen dat hij (ooit) militair was.
Er werden al heel wat misbruiken vastgesteld.

Deze aanvraag moet gericht worden naar DGHR te Evere.
Algemene Directie Human Resources
http://dghr.mil.be/users/logon/logon.asp

Deze aanvraag moet alle gegevens bevatten van de militair.
Enkel de beroepsmilitairen met een volledige loopbaan kunnen deze aanvraag richten.
Met betrekking tot uw voorbeeld om toelating te hebben tot instellingen van CDSCA-OCASC is het niet noodzakelijk deze kaart in uw bezit te hebben. Iedere op rust gestelde militair kan gebruik maken van de vakantieverblijven in binnen- en buitenland van CDSCA-OCASC
Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van Defensie,
Kwartier Koningin Astrid Bruynstraat 1 Blok F0, 1120 Brussel.

Voor Officieren op rust bestaat een "Identiteitskaart van Belgisch Officier op Rust", met een pasfoto en gelijkt een beetje op de vroegere militaire identiteitskaart maar slechts één luik en ook een pasfoto.
Die kan bekomen worden als men lid wordt van de Koninklijke Vereniging der Oprustgestelde Officieren.
Het adres voor de Officieren is:
VZW KVOO, Kw Maj Housiau, Martelarenstraat 181, 1800 Peutie

 
     


     
 
BLOEDGROEP


 
   
  Scan: Dirk Vanslembrouck  


     
 
RIJBEWIJS (Serie Nr I/.....)


 
 

Scan: Dirk Vanslembrouck
 
 
Scan: Dirk Vanslembrouck
 


RIJBEWIJS
(Serie Nr II/.....)Scan: Jan Herrentals

Het gelijkt op het normale rijbewijs maar het Nr begint met II i.p.v I
Ook is er een rode vertikale balk op het rijbewijs op de voorzijde, is al vervaagd.

Dit was een rijbewijs alleen geldig op militair terrein.Scan: Jan Herrentals


Toelichting Rijbewijs Nr. 2 door Willy Recour:
Iedere OOffr moest in het bezit zijn van een rijbewijs.
Om een kandidaat OOffr niet te moeten weigeren, omdat hij ongeschikt chauffeur was na de onderzoeken in het Klein Kasteeltje,
heeft men het rijbewijs Nr. 2 in het leven geroepen.
De bezitter van een rijbewijs Nr. 2 mocht enkel rijden met een militair voertuig waarvoor hij een rijbewijs had in OORLOGSTIJD.
De scholing gebeurde natuurlijk enkel op militair domein (bv. in Heverlee op een gesloten militaire omloop).
Scan: Dirk Vanslembrouck
Getuigschrift 4e Lagere GraadScan: Dirk Vanslembrouck
Attest Cursus Eerste ZorgenScan: Dirk Vanslembrouck
Brevet Chauffeur van middelzware tankScan: Dirk Vanslembrouck
Aandenken Garnizoen Siegen
     
         
Vorige pagina
  Menupagina BSD   Volgende pagina