Ter ere van de oudstrijders
en gesneuvelden strijdmakkers,
willen wij hun belangrijke prestaties
voor het vaderland gedenken
en de waardevolle betekenis
van hun medailles in ere houden.

Jean Claessens

   
      Foto: Het Belang van Limburg  
 


             
 
     
 
Belgische eervolle onderscheidingen en andere militaire medailles    Oorlog 1914 - 1918
 
     
 
 


             
 
Koningin Elisabeth Medaille type 1
 
 
 
archiefnummer: 2108_01
 
archiefnummer: 2108_2
  Ingesteld op: 15 september 1915
Koninklijk Besluit nummer: ?
Koninklijk Besluit van: 14 mei 1919

Toekenning:
Toegekend aan zowel Belgen als buitenlanders welke uitzonderlijke waardevolle diensten aan Belgische burgers of militairen hebben betoond tijdens de oorlog en meer bepaald voor het verzorgen van zieken en gewonden tijdens
een periode van minstens één jaar
vóór 10 september 1919.
 
 
 
archiefnummer: 2108_03
 
archiefnummer: 2108_04
  De voorzijde toont het hoofd van Koningin Elisabeth, naar rechts kijkend, en rond de rand staat de tekst:
"ELISABETH REINE DES BELGES" (Elisabeth Koningin der Belgen).


Op de achterzijde zit een verpleegster die een olielamp ophoudt.
Onderaan staan de jaartallen "1914 - 1918" en omheen de rest van de medaillerand is een Latijnse tekst aangebracht:
"PRO PATRIA HONORE ET CARITATE" (Voor land, eer en barmhartigheid).
 
 


             
 
Koningin Elisabeth Medaille type 2
 
 
 
archiefnummer: 2109_01
 
archiefnummer: 2109_02
  Ingesteld op: 25 september 1915
Koninklijk Besluit nummer: ?
Koninklijk Besluit van: 14 mei 1919

Toekenning:
Toegekend aan zowel Belgen als buitenlanders welke uitzonderlijke waardevolle diensten aan Belgische burgers of militairen hebben betoond tijdens de oorlog en meer bepaald voor het verzorgen van zieken en gewonden tijdens
een periode van minstens één jaar
vóór 10 september 1919.

Indien toegekend voor verdienste in een hospitaal werd een rood geëmailleerd kruis aangebracht in de open ring onder het lint.
 
 


             
 
Oorlogskruis 1914-1918
 
 
 
archiefnummer: 2100_01
 
archiefnummer: 2100_02
  Ingesteld op: 25 oktober 1915
Koninklijk Besluit nummer: ?
Koninklijk Besluit van: ?

Toekenning:
Dit bronzen kruis werd toegekend aan militairen voor daden van moed tegenover een vijand. Zowel voor personeel van land-, zee of luchtmacht. Het ereteken werd ook aan buitenlandse militairen uitgereikt.

Het werd niet alleen voor daden van moed uitgereikt, maar tevens ook bij het behalen van 5 frontstrepen
( is gelijk aan 3 jaar frontdienst,
een eerste streep na 1 jaar
de volgende na telkens 6 maanden),
 
 
 
archiefnummer: 2100_03
 
archiefnummer: 2100_04
  voor goed gedrag, voor vrijwilligers ouder dan 40 jaar of jonger dan 16 jaar met minimaal
18 maanden dienst in een gevechtseenheid, ontsnapte krijgsgevangenen die opnieuw in militaire dienst gingen,
of militairen die wegens verwondingen op non-actief werden geplaatst kregen eveneens het Oorlogskruis.Het medaille in de vorm van een kruis vertoont tussen de armen twee gekruiste zwaarden. In het medaillon staat een leeuw afgebeeld.

De achterzijde is identiek behalve de leeuw die is vervangen door het Koninklijk monogram
"A" van Albert I.
 
 
     

archiefnummer: 2100_05
 

 

Het ereteken kon postuum worden verleend.
In dit laatste geval werd een
metalen staafje met zwarte email op het lint bevestigd.
 
 
 
archiefnummer: 2100_65
 
archiefnummer: 2100_07
 

Onderofficieren, korporaals en soldaten overleden tengevolge van verwondingen opgelopen door de vijand werden benoemd tot Ridders in de Leopold II Orde
en ontvingen ook het Oorlogskruis.

Bij een daad met vermelding in het legerorder werd een bronzen palm met monogram "A"
op het lint bevestigd.

Vijf van deze bronzen palmen werden vervangen door een zilveren en
vijf zilveren door een gouden palm.
 
             
 
archiefnummer: 2100_09
 
archiefnummer: 2100_10
 
 
 
 
archiefnummer: 2100_08
 
archiefnummer: 2100_11
  Vijf van deze bronzen palmen werden vervangen door een zilveren en
vijf zilveren door een gouden palm.
 
 
 
archiefnummer: 2100_12
 
archiefnummer: 2100_13
     
 
 
archiefnummer: 2100_14
 
archiefnummer: 2100_15
 

Vermeldingen
op het regimentsdagorder werden beloond met een bronzen leeuw op het lint,

een vermelding op het brigadedagorder met
een zilveren leeuw en

tenslotte vermeldingen
op het divisiedagorder een gouden leeuw.

Deze leeuwtjes werden later afgeschaft en vervangen door de eerder beschreven palmen.

 
 
 
archiefnummer: 2100_17
 
archiefnummer: 2100_16
 

Een nestel of koord of fourragère in de kleur van een Belgische Ridderorde kan in een verkleinde versie op het lint worden aangebracht voor verdiensten van volledige eenheden zoals een regiment of een divisie.

Dit voor minstens twee citaties op het legerdagorder.

Het Oorlogskruis werd dan toegekend aan de vlag van deze eenheid en werd daarom soms vaandeldecoratie genoemd.
 
 


             
 
Herinneringsmedaille aan de Afrikaanse Veldtochten 1914-1916 type 1
 
 
 
archiefnummer: 2008_01
 
archiefnummer: 2008_02
  Ingesteld op: 21 februari 1917
Koninklijk Besluit nummer: ?
Koninklijk Besluit van: ?

Toekenning:
Deelnemers aan de veldtochten in
Kameroen,
Rhodesie,
Duits Oost-Afrika
en in de grensgebieden van Oostelijk Belgisch Congo
tussen 1914 en 1918 konden dit ereteken bekomen.
 
 
 
archiefnummer: 2008_03
 
archiefnummer: 2008_04
  Aan Europeanen werd deze in zilver uitgereikt,
voor inboorlingen in brons.


Op de voorzijde van het medaille een leeuw met de voorpoten op een rotsblok omgeven door de
jaartallen 1914-1916 voor het type 1
 
 
 
archiefnummer: 2008_05
 
archiefnummer: 2008_06
  Op de achterzijde 3 lauwertakken gedeeltelijk bedekt met de namen van de gebieden (grote letters) en de plaatsnamen (kleine letters) waar de troepen werden ingezet.

Kamerun:
ouesso - assobam
mulundu - jaunde

Afrique Orientale Allemande:
kigali
nuansa - udjiji
usumbura - biaramulo
kitega - st.micheal
tabora
 
 
 
archiefnummer: 2008_07
 
archiefnummer: 2008_08
     
 


             
 
Herinneringsmedaille aan de Afrikaanse Veldtochten 1914-1917 type 2
 
 
 
archiefnummer: 2008_09
 
archiefnummer: 2008_10
  Ingesteld op: 1931
Koninklijk Besluit nummer: ?
Koninklijk Besluit van: ?

Toekenning:
Deelnemers aan de veldtochten in Kameroen, Rhodesie, Duits Oost-Afrika en in de grensgebieden van Oostelijk Belgisch Congo tussen 1914 en 1918 konden dit ereteken bekomen.


Aan Europeanen werd deze in zilver uitgereikt,
voor inboorlingen in brons.
 
 
 
archiefnummer: 2009_01
 
archiefnummer: 2009_02
  Een latere veldtocht vanuit Tanganika in
Duits Oost Afrika en welke uitmondde
in de verovering van de stad Mahenge in oktober 1917.

Wie hieraan deelnam werd herdacht met een staafje voor het lint met daarop "Mahenge".

Op de voorzijde van het medaille een leeuw met de voorpoten op een rotsblok omgeven door de
jaartallen 1914-1917 voor het type 2.

Wij hebben geen medaille ter beschikking
waarop de jaartallen 1914-1917 zijn afgebeeld.
 
             
     
archiefnummer: 2009_03
  staafje voor het lint met daarop "MAHENGE"  
 


             
 
IJzermedaille 1914-1918
 
 
 
archiefnummer: 2002_01
 
archiefnummer: 2002_02
  Ingesteld op: 18 oktober 1918
Koninklijk Besluit nummer: ?
Koninklijk Besluit van: ?

Toekenning:
Uitgereikt aan hen die, tussen
17 en 31 oktober 1914, deel uitmaakten van het leger strijdend aan de "IJzer" en er uitmuntend hebben gestreden.

Deze medaille werd ingesteld op 18 oktober 1918 en volgt in belangrijkheid onmiddellijk op het Oorlogskruis 1914-1918.

Ook geallieerde militairen welke aan de IJzerslagen deelnamen, kwamen in aanmerking.
 
 
 
archiefnummer: 2002_03
 
archiefnummer: 2002_04
  Het is een bronzen medaille met een groene tint en met een medaillon in groen email bovenaan.

Op de voorzijde staat een naakte, gehelmde man met een lans (deze symboliseert het tot staan brengen van de Duitse aanval) met aan de rechterzijde de data "17-31 / OCT. / 1914".

In het geëmailleerde medaillon kan men het woord "YSER" lezen.

Op de achterzijde zit een gewonde leeuw met een slagveld als achtergrond en met onderaan opnieuw het woord "YSER".
 
             
 
archiefnummer: 2002_05
 
archiefnummer: 2002_06
     
             
 
archiefnummer: 2002_07
 
archiefnummer: 2002_08
  In het medaillon staat het koninklijk monogram, de letter "A" (Koning Albert I).

Het lint is rood (bloed) met brede zwarte randen (rouw).
 
             
     
archiefnummer: 2002_09
 

Tijdens de gevechten aan de IJzer,
tussen 17 en 31 oktober 1914, bracht het Belgische leger de Duitse opmars onder Generaal von Falkenhayn tot staan.

Het Belgische leger verloor bijna 60.000 man aan gesneuvelden en gewonden, meer dan een derde van de totale sterkte van het toenmalige Belgisch leger!

Deze medaille is in 1934 vervangen door het
"IJzer Kruis".

 
             
 
archiefnummer: 2002_10
 
archiefnummer: 2002_11
  Het ereteken kon postuum worden verleend.
In dit laatste geval werd een
metalen staafje met zwarte email
op het lint bevestigd.
 
             
     
archiefnummer: 2002_12
  Voor de Vlamingen bestaat er ook een
(niet officieel) geel lint met zwarte randen.
 
 


             
 
Burgerlijke Decoratie 1914-1918 Kruis 1ste Klasse (goud)
 
 
     
archiefnummer: 2101_01
  Ingesteld op: 1867
Koninklijk Besluit nummer: ?
Koninklijk Besluit van: ?

Toekenning:
Toegekend aan burgers of niet-combattanten militairen voor uitzonderlijke verdienste ten bate van het land.

Deze onderscheiding, in vijf klassen, was gebaseerd op de Burgerlijke Decoratie welke in 1867 was ingesteld.

Op 18 mei 1915 voerde Koning Albert I de Burgerlijke Decoratie 1914- 1915 in waarbij aanvankelijk het originele
Koninklijke monogram (2 verstrengelde letters "L" - Koning Leopold) werd behouden omwille van de heersende oorlogssituatie.

 
 
     
archiefnummer: 2101_02
  Ingesteld op: 18 mei 1915
Koninklijk Besluit nummer: ?
Koninklijk Besluit van: ?

Toekenning:
Toegekend aan burgers of niet-combattanten militairen voor uitzonderlijke verdienste ten bate van het land.

De nieuwe decoratie verschilt op drie punten van de 1867 versie:
het lint,
de gekruiste zwaarden en
een staafje "1914-1915".

Slechts enkele Burgerlijke Decoraties 1915 werden door de Belgische regering, toen in ballingschap in het Franse Le Havre, uitgereikt.

 
 
 
archiefnummer: 2101_03
 
archiefnummer: 2101_04
  Ingesteld op: 12 december 1918
Koninklijk Besluit nummer: ?
Koninklijk Besluit van: ?

Toekenning:
Toegekend aan burgers of niet-combattanten militairen voor uitzonderlijke verdienste ten bate van het land.

Op 12 december 1918 werd dan de eigenlijke Burgerlijke Decoratie 1914-1918, met het monogram "A" van Koning Albert I, ingesteld.
 
 
     
archiefnummer: 2101_05
  De kruisen zijn in wit email uitgevoerd.
Ze hebben dezelfde voor- en achterzijde met het koninklijk monogram in een centraal medaillon en gekruiste zwaarden tussen de kruisarmen.
 
 
     
archiefnummer: 2101_06
  Het lint is lichtgroen met de nationale Belgische driekleur aan de randen. Een gouden band (later een gele streep) is centraal in het lint geweven (behalve bij de 1914-15 uitvoering).

De vijf klassen hebben
een staafje "1914-1918", in hetzelfde metaal
als het kruis of de medaille, op het lint.
 
 


             
 
Burgerlijke Decoratie 1914-1918 Kruis 2de Klasse (zilver)
 
 
 
archiefnummer: 2102_01
 
archiefnummer: 2102_02
  Ingesteld op:12 december 1918
Koninklijk Besluit nummer: ?
Koninklijk Besluit van: ?

Toekenning:
Toegekend aan burgers of niet-combattanten militairen voor uitzonderlijke verdienste ten bate van het land.
 
             
     
archiefnummer: 2102_03
     
 


             
 
Burgerlijke Decoratie 1914-1918 Medaille 1ste Klasse (goud)
 
 
 
archiefnummer: 2103_01
 
archiefnummer: 2103_02
  Ingesteld op:12 december 1918
Koninklijk Besluit nummer: ?
Koninklijk Besluit van: ?

Toekenning:
Toegekend aan burgers of niet-combattanten militairen voor uitzonderlijke verdienste ten bate van het land.

Bij de medailles (verguld, verzilverd of brons naargelang de klasse) is de ruimte tussen de kruisarmen, waartussen een Boergondisch kruis ligt, opgevuld en gekruiste zwaarden zijn aanwezig tussen de medaille en het lint. Dit lint is identiek aan dat voor de kruisen behalve wat betreft de gouden (of gele) band.

De vijf klassen hebben alle
een balk "1914-1918" (in hetzelfde metaal als het kruis of de medaille) op het lint.
 
 
     
archiefnummer: 2103_03
     
 


             
 
Burgerlijke Decoratie 1914-1918 Medaille 2de Klasse (zilver)
 
 
 
archiefnummer: 2104_01
 
archiefnummer: 2104_02
  Ingesteld op:12 december 1918
Koninklijk Besluit nummer: ?
Koninklijk Besluit van: ?

Toekenning:
Toegekend aan burgers of niet-combattanten militairen voor uitzonderlijke verdienste ten bate van het land.
 
 
     
archiefnummer: 2104_03
     
 


             
 
Burgerlijke Decoratie 1914-1918 Medaille 3de Klasse (brons)
 
 
     
archiefnummer: 2105_01
  Ingesteld op:12 december 1918
Koninklijk Besluit nummer: ?
Koninklijk Besluit van: ?

Toekenning:
Toegekend aan burgers of niet-combattanten militairen voor uitzonderlijke verdienste ten bate van het land.
 
 
 
archiefnummer: 2105_02
 
archiefnummer: 2105_03
     
 
 
archiefnummer: 2105_04
 
archiefnummer: 2105_05
     
 


             
 
Maritieme decoratie 1914-1918
Kruis 1ste Klas
se
 
     
  Ingesteld op: 21 februari 1917
Koninklijk Besluit nummer: ?
Koninklijk Besluit van: ?

Toekenning:
Deelnemers aan de veldtochten in
 
             
             
 


             
 
Maritieme decoratie 1914-1918
Kruis 2de Klas
se
 
     
  Ingesteld op: 21 februari 1917
Koninklijk Besluit nummer: ?
Koninklijk Besluit van: ?

Toekenning:
Deelnemers aan de veldtochten in
 
             
             
 


             
 
Maritieme decoratie 1914-1918
Medaille 1ste Klas
se
 
     
  Ingesteld op: 21 februari 1917
Koninklijk Besluit nummer: ?
Koninklijk Besluit van: ?

Toekenning:
Deelnemers aan de veldtochten in
 
             
             
 


             
 
Maritieme decoratie 1914-1918
Medaille 2de Klas
se
 
     
  Ingesteld op: 21 februari 1917
Koninklijk Besluit nummer: ?
Koninklijk Besluit van: ?

Toekenning:
Deelnemers aan de veldtochten in
 
             
             
 


             
 
Maritieme decoratie 1914-1918
Medaille 3de Klas
se
 
     
  Ingesteld op: 21 februari 1917
Koninklijk Besluit nummer: ?
Koninklijk Besluit van: ?

Toekenning:
Deelnemers aan de veldtochten in
 
             
             
 


             
 
Koning Albert Medaille (1)
 
   
  Ingesteld op: 21 februari 1917
Koninklijk Besluit nummer: ?
Koninklijk Besluit van: ?

Toekenning:
Deelnemers aan de veldtochten in
 
             
             
 
Koning Albert Medaille (2)
 
     
     
             
             
 


             
 
Medailles van het Nationaal Comité voor Hulp en Voeding 1914-1918
1ste Klas
se
 
     
  Ingesteld op: 21 februari 1917
Koninklijk Besluit nummer: ?
Koninklijk Besluit van: ?

Toekenning:
Deelnemers aan de veldtochten in
 
             
             
 


             
 
Medailles van het Nationaal Comité voor Hulp en Voeding 1914-1918
2de Klas
se
 
   
  Ingesteld op: 21 februari 1917
Koninklijk Besluit nummer: ?
Koninklijk Besluit van: ?

Toekenning:
Deelnemers aan de veldtochten in
 
             
             
 


             
 
Medailles van het Nationaal Comité voor Hulp en Voeding 1914-1918
3de Klas
se
 
   
  Ingesteld op: 21 februari 1917
Koninklijk Besluit nummer: ?
Koninklijk Besluit van: ?

Toekenning:
Deelnemers aan de veldtochten in
 
             
             
 


             
 
Medailles van het Nationaal Comité voor Hulp en Voeding 1914-1918
4de Klas
se
 
     
  Ingesteld op: 21 februari 1917
Koninklijk Besluit nummer: ?
Koninklijk Besluit van: ?

Toekenning:
Deelnemers aan de veldtochten in
 
             
             
 


             
 
IJzerkruis
 
   
     
             
             
 


             
 
Medaille
 
           
             
             
 


             
 
Vuurkruis
 
   
     
             
             
 


             
 
Medaille van de Vrijwillige Strijder 1914-1918
 
   
     
             
             
 


             
 
Overwinningsmedaille
 
   
     
             
             
 


             
 
Herinneringsmedaille van de Oorlog 1914-1918
 
   
     
             
             
 


             
 
Koloniale Herinneringsmedaille
 
     
     
             
             
 


             
 
Medaille van Politieke Gevangene 1914-1918
 
   
     
             
             
 


             
 
Kruis der Weggevoerden (gedeporteerden 1914-1918)
 
   
     
             
             
 


             
 
De Medaille van Luik
 
   
     
             
             
 


             
 
     
 
Belgische Burgerlijke Decoraties 1914 - 1918
 
     
 
 


             
 
Medaille van de Nationale Wederopbouw
 
     
     
             
             
 


             
 
Medaille
 
           
             
             
 


             
 
Medaille
 
           
             
             
 


             
 
Medaille
 
             
             
             
 


         
Vorige pagina
  Menupagina BSD   Volgende pagina