Bron / Leidraad: DGHR-REG-DISPSYS-001
Ed 001 / 000 - 20 Feb 06

         
  1. Korpsadjudant, eenheidsadjudant en korpskorporaal (LM, LuM, MD)  
     
  Korpsadjudant of Eenheidsadjudant - RSM (Regiment Sergeant Major)  
 
     
 
 
Afbeelding: AdjtMaj b.d. Alain CONRADI
De metalen zijn de oude versie,
maar genaaid op stof van de huidige SD
 
Afbeelding: AdjtMaj b.d. Alain CONRADI
De geborduurde RSM-kronen zijn privé gemaakt
 
 
 
Afbeelding: AdjtMaj b.d. Alain CONRADI
Deze RSM-kronen worden nu anno 2016 in de keten bedeeld.
 
 
 

Op beide mouwen, 15 cm boven de onderzijde van de mouwen.

• Wanneer een ander brevet of kenteken op de onderzijde van de mouwen gedragen wordt, worden de kronen 2 cm boven dit brevet of kenteken geplaatst.
 
Foto: Jean Claessens © 20160701
Adjudant-chef SALMON
RSM Departement Genie CC LAND
 
 

         
  De Korpsadjudant en Korpskorporaal zijn vertegenwoordigers van hun respectievelijke eenheid  
 
   
  Foto: Jean Claessens © 20160701
Links 1KplChef Henri KERR Korpskorporaal DOVO en rechts AdjtMaj Marc VERBIST Korpsadjudant 11 Bn Gn.
 
         

         
  Eenheidsadjudant - CSM (Compagnie Sergeant Major)
 
 
     
 

Op beide mouwen, 15 cm boven de onderzijde van de mouwen.

• Wanneer een ander brevet of kenteken op de onderzijde van de mouwen gedragen wordt, worden de kronen 2 cm boven dit brevet of kenteken geplaatst.
     
         

         
  Korpskorporaal
 
 
 
 
 

Op beide mouwen, 15 cm boven de onderzijde van de mouwen.

• Wanneer een ander brevet of kenteken op de onderzijde van de mouwen gedragen wordt, worden de kronen 2 cm boven dit brevet of kenteken geplaatst.
 
Foto: Jean Claessens © 20160701
Eerste Korporaal-chef Ivan CLAREN
Korpskorporaal FAU
 
         

         
  2. Hoofdwapenmeester, wapenmeester, korpskwartiermeester-chef (Marine)
   
  Hoofdwapenmeester
 
 
     
 

Op de linkermouw van de vest, 2cm boven het graadkenteken.

• Wanneer een ander brevet of kenteken op de onderzijde van de mouwen gedragen wordt, wordt de kroon 2 cm boven dit brevet of kenteken geplaatst.
     
         

         
  Wapenmeester
 
 
     
 

Op de linkermouw van de vest, 2cm boven het graadkenteken.

• Wanneer een ander brevet of kenteken op de onderzijde van de mouwen gedragen wordt, wordt de kroon 2 cm boven dit brevet of kenteken geplaatst.
     
         

         
  Korpskwartiermeester-chef
 
 
     
 

Op de linkermouw van de vest, 2cm boven het graadkenteken.

• Wanneer een ander brevet of kenteken op de onderzijde van de mouwen gedragen wordt, wordt de kroon 2 cm boven dit brevet of kenteken geplaatst.
     
         

         
  3. De nestels
   
  Defensieattachés Adjuncten van de defensieattachés Vleugeladjudanten van generaals
 
 


 

Foto: Jean Claessens © 20130621
1ste Luitenant BALON Vleugeladjudant van
Generaal-majoor Hubert DE VOS
Commandant van de LANDCOMPONENT
 
         
         

         
  Protocolofficieren
 
 
     
         
         

         
  MP’s in dienst in het Paleis der Natie
 
 
     
         
         

         
  De Vuurkoord Leopoldsorde
 
 
  
 
 
  Het Koninklijk Besluit van 26 oktober 1918
Deze Vuurkoord wordt toegewezen aan de eenheden die viermaal zijn vernoemd in de dagorder van het leger.
Iedere vermelding op het vaandel of standaard telt voor één vermelding.
De Vuurkoord mag gedragen worden door alle militairen die deel uitmaken van een eenheid die aan bovenstaande eisen voldoet
 
Foto: Jean Claessens © 20150903
Kapitein Yves SEGERS
Kapelmeester/Dirigent
Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen
 
         

         
  Vuurkoord Oorlogskruis
 
 

     
 

Foto: Jean Claessens © 20121214
Majoor Eric SCHROEDERS
2 Comd 11 Bn Gn
 
  Het Koninklijk Besluit van 26 oktober 1918
Deze Vuurkoord wordt toegewezen aan de eenheden die tweemaal zijn vernoemd in de dagorder van het leger.
Iedere vermelding op het vaandel of standaard telt voor één vermelding.
De Vuurkoord mag gedragen worden door alle militairen die deel uitmaken van een eenheid die aan bovenstaande eisen voldoet.
     
         

         
  4. De armbanden
   
  Officier vertegenwoordiger van de Minister van Landsverdediging
 
 
   
      Foto: www.mil.be
Luitenant-kolonel Stafbrevethouder Xavier RAEDTS,
vertegenwoordiger van de Minister van Defensie.
 
         

         
  Commissaris
 
 
 
 
     
Foto: Jean Claessens © 20150925
Adjudant DE VOGEL
 
         

         
Vorige pagina
  Menupagina BSD   Volgende pagina