Bron / Leidraad: DGHR-REG-DISPSYS-001
Ed 001 / Rev 001 -24 Mei 06

         
  Bliksemschicht
(Opperofficieren)
 
 
Foto: Jean Claessens © 20160701
Luitenant-generaal Marc COMPERNOL
 Foto: Jean Claessens © 20131004
Generaal-majoor v/h Vlw Michel OCULA, Ir
 
  Metalen versie: LM, in de plaats van de wapenpins   Geborduurde versie: op de kraag aan beide zijden
Niet voor de opperofficieren van de Marine
 
 

         
  Staf Brevet Houder
SBH
 
 
 
 
 
LM & MD: in het midden van de rechterborstzak
Voor het vrouwelijk personeel, +/- 12 cm onder het naamplaatje
 
Foto: Jean Claessens © 20160701
Luitenant-generaal Guy BUCHSENSCHMIDT
 
 
 
 
 
     
Foto: Jean Claessens © 20131004
Kolonel Stafbrevethouder Vlieger GIVRON
 
 

         
  Militair administrateur
MAB
 
 
 
 
     
Foto: Jean Claessens © 20121012
Luitenant-generaal Hugo COENE
 
 
 
 
 
LM & MD: in het midden van de rechterborstzak
Voor het vrouwelijk personeel, +/- 12 cm onder het naamplaatje
 
Foto: Jean Claessens © 20130621
Luitenant-kolonel BAM Frederika BUELENS
 
 

         
  Ingenieur van het militair materieel
IMM
 
 
     
 
LM & MD: in het midden van de rechterborstzak
Voor het vrouwelijk personeel, +/- 12 cm onder het naamplaatje
     
 

         
  Polytechnieker
KMS - POL
Burgerlijk Ingenieur (ir.) Polytechnicus
(Master of Science in Engineering)
 
 

De faculteit polytechniek (POL) is een van de twee faculteiten van de Koninklijke Militaire School te Brussel, equivalent met de faculteit ingenieurswetenschappen aan de burgeruniversiteiten.

Na het behalen van het bachelordiploma worden de leerlingen aangesteld in de graad van onderluitenant.
De afgestudeerden van deze faculteit mogen de titel burgerlijk ingenieur (ir.) polytechnicus (Master of Science in Engineering) dragen.

Aan de faculteit polytechniek worden naast de algemene vakken ook vakken gedoceerd met militaire toepassingen zoals chemie van explosieven, ballistiek, toegepaste telecommunicatie, aircraft performance, enz. Daarnaast wordt gedurende de opleiding ook nog aandacht besteed aan de militaire, karakteriële en sportieve vorming.

De term polytechniek duidt op het feit dat de studenten een algemene vorming krijgen in de ingenieurswetenschappen, toch wordt in het vierde jaar een optierichting gekozen (mechanica, telecommunicatie, ballistiek, bouwkunde).

De totale duur van de vorming bedroeg oorspronkelijk 5,5 jaar, maar werd vanaf het academiejaar 2009-2010 herleid tot 5 jaar.
Brontekst: https://nl.wikipedia.org

 
 
 


   
  Op de linkermouw, in het midden tussen de elleboog en de schouder   Foto: Jean Claessens © 20160701
Majoor SBH Piet NECKEBROECK, Ir
 
 

         
  Industrieel Ingenieur
KMS - ISI
 
 

   
  Op de linkermouw, in het midden tussen de elleboog en de schouder   Foto: Jean Claessens © 20160701
Kolonel Bart MOERMAN, Ing
 
 

         
  Alle Wapens
KMS - SSMW
Licenciaat in sociale wetenschappen
 
 


   
  Op de linkermouw, in het midden tussen de elleboog en de schouder   Foto: Jean Claessens © 20160701
Generaal-majoor Jean-Paul DECONINCK
 
 

         
  Master in de nautische wetenschappen
 
 
     
  Op de linkermouw, in het midden tussen de elleboog en de schouder      
 

         
  Medische studies via Defensie
 
 
     
  Op de linkermouw, in het midden tussen de elleboog en de schouder      
 

         
  Brevet A2
 
 

(metalen uitvoering)
 
 
  Op de linkermouw, in het midden tussen de elleboog en de schouder   Foto: Jean Claessens © 20160701
Adjudant-majoor Philippe CONSTATIN RSM 4 Geniebataljon
 
 
 

(stoffen uitvoering)
 
Foto: Jean Claessens © 20110610
Adjudant-majoor Franky VAN DE MAELE RSM 5 RCI
 
 

         
  Naamplaatje
 
 
 

 
  Mannelijk personeel: boven de rechterborstzak gecentreerd.
 
Foto: Jean Claessens © 20150925
1ste Korporaal-chef Peter GEETS
 
 
 
 
 
  Vrouwelijk personeel: aan de rechterkant vastgemaakt, Max 7 cm
onder de onderste punt van de kraag en gecentreerd op de borstnaad.
 
Foto: Jean Claessens © 20150903
Eerste Sergeant-majoor Inge CANTRYN
 
 

         
  Bloedgever
 
 

(metalen uitvoering)


(stoffen uitvoering)
 

Foto: Jean Claessens © 20150925
Adjudant Erwin ANTHONI
 
  Badge bloedgever: boven het naamplaatje      
 

         
  Vertegenwoordiger nationale ploeg (klein formaat)
 
 
 
 
  In het midden van de linkerborstzak.
Voor het Pers van de Marine en het vrouwelijk Pers, +/- 12 cm onder de EO en gecentreerd op de borstnaad.
 
Foto: Jean Claessens © 20121218
Majoor v/h Vlw BEERDEN
 
 

         
  Militair kampioen (groot formaat)
 
 
   
Vermelding van de sport op de keerzijde
(linker brevet bevat tekstfout: KAMPION)
 
 
  In het midden van de linkerborstzak.
Voor het Pers van de Marine en het vrouwelijk Pers, +/- 12 cm onder de EO en gecentreerd op de borstnaad.
 
Foto: Jean Claessens © 20110923
Adjudant PIRE
 
 

         
  Meester LOS
 
 
 
 
  Zilverkleurig
Op de linkermouw, in het midden tussen de elleboog en de schouder
 
Foto: Jürgen Braekevelt - www.mil.be
Adjudant-chef VERDUYN
 
 

         
  Onderrichter LOS
 
 
     
  Zilverkleurig
Op de linkermouw, in het midden tussen de elleboog en de schouder
     
 

         
  Hulponderrichter LOS
 
 
   
  Op de linkermouw, in het midden tussen de elleboog en de schouder   Foto: Jean Claessens © 20151210
Majoor Eric LAVEND'HOMME
 
 

         
  Brevet MTLG
Brevet Militaire Tests voor Lichamelijke Geschiktheid
 
 

(metalen uitvoering)

(stoffen uitvoering)
 
 
  In het midden van de rechterborstzak   Foto: Jean Claessens © 20160701
Luitenant-kolonel v/h Vlw Marc PAUWELS
 
 

         
  Brevet PhEF
De fysieke evaluatie fitness (2015 overstap van MTLG naar PhEF)
 
 

 

 
  In het midden van de rechterborstzak.
Voor het vrouwelijk personeel, +/- 12 cm onder het naamplaatje
en gecentreerd op de borstnaad.
• Gouden brevet: 100% = (testscore 40 op 40)
• Zilveren brevet:   90% of meer = (testscore tussen 36 en 39 op 40)
• Bronzen brevet:   80% of meer = (testscore tussen 32 en 35 op 40)
  Foto: Jean Claessens © 20130927
Kolonel SBH Dany DE WOLF, Ing
 
 

         
  Scherpschutter
 
 
 
 
  In het midden van de rechterborstzak.
Voor het vrouwelijk personeel, +/- 12 cm onder het naamplaatje
en gecentreerd op de borstnaad.
  Foto: Jean Claessens © 20151210
Kapitein-commandant JANSSEN
 
 

         
  Goed Autovoerder
Goed Chauffeur
 
 

 
 
  Op de linkermouw, in het midden tussen de elleboog en de schouder   Foto: Jean Claessens © 20151210
1ste Korporaal-chef
 
 

         
  Brandweerman
 
 
     
  Op de linkermouw, tussen de pols en de elleboog.
(In voorkomend geval, 2 cm boven de graadkentekens)
     
 

         
  Ontmijner - DOVO
 
 

 

 
  Op de linkermouw, tussen de pols en de elleboog.
(In voorkomend geval, 2 cm boven de graadkentekens)
  Foto: Jean Claessens © 20130927
Korporaal GOFFE
 
 
 
Foto: Jean Claessens © 20150913
 
Foto: Jean Claessens © 20150913
 
 
 

Foto: Jean Claessens © 20150913
 
 

         
  Munitievernieuwer
 
 

Afbeelding: AdjtMaj b.d. AlainCONRADI
 
Afbeelding: AdjtMaj b.d. AlainCONRADI
Adjudant-majoor b.d. Alain CONRADI hier in NOMEX-flightsuit,
draagt het kenteken van munitievernieuwer in gekleurde versie
boven op de linkerarm.
 
  Op de linkermouw, tussen de pols en de elleboog.
(In voorkomend geval, 2 cm boven de graadkentekens)
 

Afbeelding: AdjtMaj b.d. AlainCONRADI
 
 

         
  Gevechtsduiker
 
 
   
  Op de linkermouw, in het midden tussen de elleboog en de schouder   Foto: Jean Claessens © 20121214
Kapitein-commandant Carl COUCKE
 
 

         
  Redder-duiker
 
 
   
  Boven de linkerborstzak (boven de EO).  
Foto: Jean Claessens © 20121214
Adjudant VAN HUFFEL
 
 

         
  Badge "PEGASUS"
1 Para, SF Gp
 
 
 

Foto: Jean Claessens © 20150626
Katholieke Aalmoezenier Generaal Johan VAN DEN EECKHOUT
 
 
 
 
  Op beide mouwen, 5 cm onder de schoudernaad.  
Foto: Jean Claessens © 20121214
Kolonel HOEVEN
 
 

         
  Badge "COMMANDO"
2 Cdo
 
 
 
 
  Op beide mouwen, 1 cm onder de schoudernaad.  
Foto: Jean Claessens © 20121214
Kolonel P. LAUREYS
 
 

         
  Badge "KOREA"
3 Para
 
 
 
 
  Op de linkermouw, 5 cm onder de schoudernaad.  
Foto: Jean Claessens © 20150626
Kolonel SBH Peter DEVOGELAERE, Comd Lt Bde
 
 

         
  Brevet A Para
 
 

Voor het behalen van dit brevet ondergaat de kandidaat
para-commando een opleiding in het Trainingscentrum
voor Parachutisten te Schaffen.
Na het maken van de 8 sprongen nodig voor het behalen van
het brevet (ballon, vliegtuig, materiaal en nachtsprongen) ontvangt
de parachutist dit brevet uit handen van "zijn" despatcher.


Op enkele uitzonderingen na is dit brevet
enkel toegankelijk voor kandidaat ParaCommandos.
(Lees: er zijn een aantal niet-ParaCdos die dit brevet ook
mochten volgen, deze mensen halen enkel het brevet en worden niet operationeel ingezet, noch zijn deze mensen ParaCommandos.)
 
 
  Boven de rechterborstzak, boven het naamplaatje.  
Foto: Jean Claessens © 20121214
Majoor Jean-Paul STEVENS
 
 
Naar bijlage Brevet A Para
 
 
AdjtMaj b.d. Alain CONRADI
bezorgde een uitvoerige collectie van het "Brevet A Para"
     
 

         
  Brevet A Cdo
 
 
     
  Op de rechtermouw, in het midden tussen de elleboog en de schouder.      
         

                 
  Created by Alain CONRADI  
 
  COMMANDO A
 
 
 
 
 
 
 
Commando A
1950’s
Rounded top
No border
 
Commando A
1950’s-1960’s
Rounded top
White border
 
 Commando A
1960’s-1970’s
No border
 
 Commando A
1960’s-1970’s
White border
 
 
 
 
 
 
 
 
 Commando A
1970’s-1980’s
Plastic on felt
White border
 
 Commando A
1970’s-1980’s
Full plastic
White border
 
 Commando A
current
Black border
 
 Commando A
subdued
 
 
 
 
         
 
Commando A
Desert camo
 
 Commando A
Desert camo
 
 
 
 
br>
         
  Spring onderrichter
 
 
 
 
  Boven de linkerborstzak, boven de EO.  
Foto: Jean Claessens © 20121218
Adjudant-majoor HENRION
 
         

                 
  Created by Alain CONRADI  
 
  Despatcher
 
 
 
 
 
 
 
Despatcher
lightbrown and brown
wire
 
Despatcher
silver and golden wire
 
Despatcher
white and brown wire
 
Despatcher
lightbrown and brown
wire with edge
 
 
 
 
 
 
 
 
 Despatcher
bullion
private purchase
 
 Despatcher
bullion
private purchase
 
 Despatcher
bullion
private purchase
 
Despatcher
subdued
green
 
 
 
 
 
     
 
Despatcher
subdued
green/brown
 
Despatcher
subdued
OD
 
Despatcher
desert camouflage
 
 
 

         
  Onderrichter commando
 
 
     
  In het midden van de rechterborstzak.      
         

         
  Voorklimmer
 
 
     
  In het midden van de rechterborstzak.      
         

         
  Brevet B Para
 
 
 
 
  Op de rechtermouw, 2 cm onder de schoudernaad.  
Foto: Jean Claessens © 20150626
Generaal-majoor Rudy DEBAENE, Ir
 
 
 
   
  Op de rechtermouw, 2 cm onder de schoudernaad.   Foto: Jean Claessens © 20151210
Kolonel SBH Pascal DE WINNE, Commandant CC LAND
 
         
 
Naar bijlage Brevet B Para
 
 
AdjtMaj b.d. Alain CONRADI
bezorgde een uitvoerige collectie van het "Brevet B Para"
     
         

         
  Brevet B Cdo
 
 


   
  Op de linkermouw, tussen de pols en de elleboog
(In voorkomend geval, 2 cm boven de graadkentekens).
  Foto: Jean Claessens © 20150626
Adjudant-chef Francis NIJS (RSM ACOS Strat)
 
         

                 
  Created by Alain CONRADI  
 
  Commando B
 
 
 
 
 
 
 
Commando B
Full cloth
Black border
 
Commando B
Full cloth
Green border
 
Commando B
Felt
Embroidered daggers
No border
 
Commando B
Felt
Plastic daggers
No border
 
 
 
 
 
     
 
Commando B
Dress
NCO
 
Commando B
Dress
Officer
     
 
 

         
  Piloot van de Luchtmacht
 
 
 
 
     
Foto: Jean Claessens © 20121218
Generaal Vlieger Gerard VAN CAELENBERGE
 
 
 
   
  Op de vest: boven de linkerborstzak, boven de EO.
Op de vliegkledij (vest en overall): boven het naamlint “BELGIUM”.
 
Foto: Jean Claessens © 20121218
Luitenant-generaal Vlieger SINGELE
 
         

         
  Navigator en boordmechanieker van de LuM
 
 
     
  Op de vest: boven de linkerborstzak, boven de EO.
Op de vliegkledij (vest en overall): boven het naamlint “BELGIUM”.
     
         

         
  Piloot LtAvn
 
 
     
  Op de vest: boven de linkerborstzak, boven de EO.
Op de vliegkledij (vest en overall): boven het naamlint “BELGIUM”.
     
         

         
  Piloot van de Marine
 
 
     
  Op de vest: boven de linkerborstzak, boven de EO.
Op de vliegkledij (vest en overall): boven het naamlint “BELGIUM”.
     
         

         
  Boord mechanieker van de Marine
 
 
     
  Op de vest: boven de linkerborstzak, boven de EO.
Op de vliegkledij (vest en overall): boven het naamlint “BELGIUM”.
     
         

         
  Muziekkapel van de LuM
Kapelmeester (goud)
 
 
     
  Op de kraag, aan beide zijden.      
         

         
  Muziekkapel van de LuM
Onderkapelmeester en muzikant (Zilver)
 
 
   
  Op de kraag, aan beide zijden.   Foto: Jean Claessens © 20160701
Adjudant-majoor Onderkapelmeester Dominique LECOMPTE
 
         

         
  Badge "AIR COMMANDO" LuM
 
 
     
  Op beide mouwen, 1 cm onder de schoudernaad.      
         

         
  Hoger brevet Air Commando LuM
 
 
     
  In het midden van de rechterborstzak.
Voor het vrouwelijke Pers, +/- 12cm onder het naamplaatje.
     
         

         
  Brevet Air Commando LuM
 
 
     
  In het midden van de rechterborstzak.
Voor het vrouwelijke Pers, +/- 12cm onder het naamplaatje.
     
         

         
  Luchtfuselier LuM
 
 
     
  In het midden van de rechterborstzak.
Voor het vrouwelijke Pers, +/- 12cm onder het naamplaatje.
     
         

         
  Rouwkenteken
 
 
     
  Op de linkermouw, in het midden tussen de elleboog en de schouder.
Afmetingen : 4 X 8 cm.
Mag vervangen worden door een armband van 8 cm breedte
bij nationale rouw (wordt enkel gedragen bij specifieke richtlijnen).
     
         

         
  Brevet luchtvaartgeneeskunde
 
 
     
  Boven de linkerborstzak, boven de EO.      
         

         
  Brevet verpleger
 
 
     
  Op de rechtermouw, in het midden tussen de elleboog en de schouder.      
         

         
  Brevet ambulancier
 
 
     
  Op de rechtermouw, in het midden tussen de elleboog en de schouder.      
         

         
  Monitor Rode Kruis
 
 
     
  Op de rechtermouw, in het midden tussen de elleboog en de schouder.      
         

         
  Lesgever 1ste zorgen
 
 
 
 
  Op de rechtermouw, in het midden tussen de elleboog en de schouder.  
Foto: Jean Claessens © 20110923
Eerste Sergeant QUEFELEC
 
         

         
  Brevet 1ste zorgen
 
 
 
 
  Op de rechtermouw, in het midden tussen de elleboog en de schouder.  
Foto: Jean Claessens © 20110923
Eerste Korporaal-chef VAN LIPPEVELDE
 
         

         
  Latijns kruis
Katholieke eredienst
 
 

 

Foto: Jean Claessens © 20160701
Katholieke Aalmoezenier v/h Vlw BOONE
 
 

Op de kraag, aan beide zijden.

     
 

         
  Matezer kruis
Protestantse eredienst
 
 
     
 

Op de kraag, aan beide zijden.

 
Protestantse Aalmoezenier v/h Vlw
 
 

         
  Schild van David
Israëlitische eredienst
 
 

     
 

Op de kraag, aan beide zijden.

 
Israëlitische Rabijn v/h Vlw
 
 

         
  Fakkel
Morele consulent
 
 
     
 

Op de kraag, aan beide zijden.

     
 

         
  Halve maan
Islamitische Imam
 
 
     
 

Op de kraag, aan beide zijden.

     
 

         
  Op de gevechtsvest en het gevechtshemd
   
  Brevet A Para
 
 
     
 

Boven het naamplaatje.

     
 

         
  Brevet A Cdo
 
 
     
 

Op de rechtermouw, in het midden tussen de elleboog en de schouder.

     
 

         
  Ontmijner
 
 
     
 

Op de linkermouw, in het midden tussen de elleboog en de schouder.

     
 

         
  Munitie vernieuwer
 
 

Afbeelding: AdjtMaj b.d. AlainCONRADI
 
Afbeelding: AdjtMaj b.d. AlainCONRADI
 
 

Op de linkermouw, in het midden tussen de elleboog en de schouder.

     
 

         
  Gevechtsduiker
 
 
     
 

Op de linkermouw, in het midden tussen de elleboog en de schouder.

     
 

         
  Piloot LtAvn
 
 
     
 

Boven het naamlint “BELGIUM”.

     
 

         
Vorige pagina
  Menupagina Luc   Volgende pagina