EMBLEMEN: VLAGGEN, STANDAARDS, VAANDELS, FANIONS
 
         
 

Zeg niet zomaar "Vlag"

 
         
 

Foto: Jean Claessens 20100508 ©
Een reliekenkast in het Koninklijk Museum van het Leger
http://www.klm-mra.be/

 
         
 

De afmetingen van het weefsel zijn verschillend
 
         
 

Ook zijn er verschillen in de lengte van de vlaggenstok.
 
         
 

 
         
 
 
         
 
 
         
 
 
         
 
 
         
 
 
         
  Bron:      
 

BELGISCHE KRIJGSMACHT

Commandant Luc A. LECLEIR
Doctor in de Rechten
Licentiaat in Letteren en Wijsbegeerte
Hoofd van de Sctie Geschiedenis

Emblemen
en
Eervolle Vermeldingen
van de Eenheden

DIENST GESCHIEDENIS
Jubelpark 1A, 1040 BRUSSEL

 
         
 
 
         
     

De eervolle vermeldingen

De eervolle vermeldingen van de traditieeenheden, die verschijnen in het Legerdagorder worden door de huidige eenheden overgenomen. De geërfde eervolle vermeldingen bestaan naast die, verworven door de eenheden.

Wij stippen hierbij aan dat "Veldtocht 1914-1918" geen eervolle vermelding is.

De eervolle vermeldingen geven het recht de nestels te dragen die door het koninklijk besluit van 26 oktober 1918 gecreëerd werden. De nestels worden bij koninklijk besluit toegekend.

De nestel in de kleuren van het lint van het "Oorlogskruis" wordt verleend aan eenheden die twee eervolle vermeldingen in het LDO verworven hebben; de nestel in de kleuren van het lint van de "Leopoldsorde" gaat naar eenheden die minstens vier eervolle vermeldingen verworven hebben. Het koninklijk besluit nr 1598 van 26 maart 1953, opgenomen in het AO 255/53schept drie klassen in de nestel van de "Leopoldsorde".

Eenheid die:

1. zestien eervolle vermeldingen verworven heeft zal minsten de nestel eerste klasse ontvangen, waarvan de koord met drie gouddraden doorvlochten is;

2. acht eervolle vermeldingen verworven heeft zal minsten de nestel tweede klasse ontvangen, waarvan de koord met drie zilverdraden doorvlochten is;

3. vier eervolle vermeldingen verworven heeft zal minsten de nestel derde klasse ontvangen,

Het besluit van de Regent nr 300 van 26 maart 1945, gewijzigd door het besluit van de Regent nr 3429 van 20 januari 1947 (AO 87/47) schept de nestel 1940 in de kleuren van het "Oorlogskruis" 1940. Deze nestel wordt echter verleend voor twee eervolle vermeldingen 1940, die geen recht geven op de toekenning van de nestel van de "Leopoldsorde" of op een promotie in die orde.

 
         
         
         
         
         
Vorige pagina
  Menupagina Luc   Volgende pagina