HET 11 GENIEBATALJON BOUWT BAILEY-NOODBRUG TE DRONGEN
 
         
 

Foto: De Standaard © -1-
 

Foto: De Standaard © -2-
 
  De pontbrug van Drongen is een beschermd monument van het bouwjaar 1927 en heeft anno 2012 last van betonrot. De aantasting is zo ernstig dat een grondige en dringende restauratie noodzakelijk blijkt. Rekening houdend met een aanslepend bouwdossier alvorens men de werken kan aanvangen koos men voor een tijdelijke Baileybrug als noodoplossing.
Zegt men Baileybrug refereert men meteen naar de Genie, men is dan ook gaan aankloppen bij het 11de Geniebataljon te Burcht.
 
         
 
WAT IS EEN BAILEYBRUG?
 
 


Foto: Jean Claessens © -3-
 
  We zien hier Bailey-ervaringsdeskundige Adjudant-chef VOP Patrick CLAEYS
op een Baileybrug van het type double truss / triple storey (twee liggers / drie verdiepen).
Deze Baileybrug ligt anno 2012 op de bruggenbouw polygoon van Sart-Hulet onderdeel van het Departement Genie van Jambes.
 
 Foto: Jean Claessens © -4-
 

Volgens AdjtChef VOP Patrick CLAEYS is de 'Baileybrug'
van het type modulaire paneelbrug (vakwerkbrug), m.a.w. ze is opgebouwd uit panelen (vakken) die met elkaar verbonden worden.

Het is een militaire brug ontworpen door D.C. Bailey,
vooral ingezet op het einde en na de Tweede Wereldoorlog.
Talrijk werden deze bruggen gebouwd over het Albertkanaal
en de Zuid-Willemsvaart ouderen zullen zich dit wellicht herinneren.

"Eigenlijk kan u Baileymateriaal het best vergelijken met de
speelgoed 'MECCANO' bouwdozen, die ook over vele losse elementen beschikken", voegt Patrick CLAEYS er schalks aan toe.

 

Uitvoerig informeert u Patrick CLAEYS over Bailey op zijn
prachtige website: http://www.baileybrug.info/index2.html

 
 
 
         
 

14 Sep 2011 RECCE (1 jaar voor de bouw):
Het 11 Bn Gn voerde
de verkenning uit ter voorbereiding

Het is dan ook niet verwonderlijk dat Patrick CLAEYS met al zijn Bailey-bouw-ervaring op 03 Sep 2012 uitgenodigd werd door
Renaat COENE, ingenieur Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
Departement Ruimtelijke planning, Mobiliteit en Openbaar domein Stad Gent, om deel te nemen aan de voorbereiding en bouw van de brug te Drongen.

13 Sep 2012 eerste vergadering:
Verschillende vragen konden vlot beantwoord worden aan de hand van de persoonlijke documentatiemap van Patrick CLAEYS.

12 Nov 2012 tweede vergadering:
Nazicht van de lopende zaken + bespreking van sommige details.
Ook hier frequent gebruik makend van de informatie die Patrick
bij had.

27 Nov 2012 hijskraan info:
De verantwoordelijke van het hijskraanbedrijf 'Sarens' herkende
Patrick CLAEYS nog van de samenwerking brug te Damme (2001)
en vroeg om de benodigde hijskraan informatie.

 


Technische steekkaart - Bouw Drongen

EWBB 110 ft MLC 50 = 2 dwarsbalken per vak.
Opritten = door aannemer te realiseren.
Bouw: maandag 26 Nov – vrijdag 30 Nov 2012
Laatste deel dek met sectie op maandag 03 Dec 2012
Werfoverste:  Lt Maarten DAMS 11 Bn Gn
Personeel: 1 Cie GevGn
Brugonderdelen: ter beschikking gesteld door WenZ
Transport brugdelen: uitgevoerd door 11 Bn Gn

Bouw:

    • Aanbrengen van brugdelen van centrum naar bouwzone via bestaande brug
    • Bouw van 110 ft TS op de oever
    • Nadien in het midden van de brug een deel 2de verdiep bijvoegen – Er was een gewichtsbeperking voor de hijskraan, wegens stabiliteit ondergrond.
    • Brug b.m.v. hijskraan op haar steunpunten leggen
    • Brugdek leggen volgens noodzakelijkheid, tezelfdertijd vervolledigen tweede verdiep.

 
         
 


Foto: Patrick Claeys © -6-
Maandag 26 Nov 2012 Werfoverste Lt Maarten DAMS en 52 manschappen van het 11de Geniebataljon beginnen met de bouw.
Het vertrouwde bevel: 'In handen... Férm!' weerklinkt.

 
 


Foto: Patrick Claeys © -7-
Oudgedienden Ivan VLERICK en Roland VAN HOLDERBEKE van het 6 Geniebataljon op bezoek, "... 't Kriebelt" laten ze weten.
 
 


Foto: Patrick Claeys © -8-
Panelen, dwarsbalken, verstijvingsstangen ... het klinkt voor menig Genist als muziek in de oren!
Volgens berekeningen van Patrick CLAEYS zullen er welgeteld 1.809 stukken nodig zijn om deze brug volledig af te werken.
 
 


Foto:WenZ © -9-
 
Foto: Willy Recour © -10-

Met enige trots toont een Soldaat Milicien van het 6 Geniebataljon aan Patrick CLAEYS en Kapt Cdt Res MERCKX de vaste Baileybrug van Laubach (Duitsland) over de Werra door Amerikanen gebouwd.


Foto: Willy Recour © -11-

 
 
Foto: Fernand Hardyns © -12-
Een journalist van 'De Morgen' ondervraagt Patrick CLAEYS
wat later stonden de persjongens van: 'Het Nieuwsblad, De Gentenaar en Het Laatste Nieuws' aan te schuiven.
Onderaan dit beeldverslag hebben we een aantal krantenartikels geplaatst.

 
 


Foto: Patrick Claeys © -13-
De Preventieadviseur SLPPT 4 op controlebezoek (check fysieke veiligheid).
Bij de bouw van de Bailey voor Halle 2011 is al van gedachten gewisseld. Hier te Drongen zijn ook een aantal zaken besproken,
die opgenomen worden in de “risicoanalyse bailey”.  M.a.w. ook hier levert Patrick nog input.
 
 


Foto:Ivan Vlerick © -14-
Uitleg aangaande het vastmaken van de kettingen voor het hijsen.
 
 


Foto:Ivan Vlerick © -15-
De afvaardiging van 'Waterwegen en Zeekanaal N.V.' stellen een aantal technische vragen aan Patrick CLAEYS.
 
 


Foto: Patrick Claeys © -16-
Wegens de onstabiele ondergrond was er een gewichtsbeperking voor de hijskraan vandaar dat er nog Baileymateriaal op de oever ligt.
 
     
 
Het hijsen en het leggen van een Baileybrug heeft al altijd iets spectaculairs wij tonen daarom ook enkele beelden achterelkaar.
 
 

Foto: De Gentenaar © -17-
 
 


Foto: De Gentenaar © -18-
 
 


Foto: De Gentenaar © -19-
 
 


Foto: De Gentenaar © -20-
 
 


Foto: De Gentenaar © -21-
 
 


Foto: De Gentenaar © -22-
 
 Foto:Ivan Vlerick © -23-
Uitleg aan de ingenieur en aannemer over de afwerking van de opritten.
 
 Foto: Patrick Claeys © -24-
Er rest nog heel wat werk voor Lt Maarten DAMS en zijn mannen; panelen bijplaatsen, dekplanken leggen, wielleiders plaatsen, ...
De mannen van het 11 Bn Gn hebben puik werk geleverd en kan zonder meer bijgeschreven worden op hun palmares!
 
     
 
 
     
 

Foto: Patrick Claeys © -25-
 

Name:        Claeys Patrick
Country:     Belgium
Profession: Early retirement since july 2010

Bailey:      3 1/2 year instructor "bridging"
                Belgian Army Engineer School
                2001-2007: responsable foreman for the construction
                of different baileybridges in coöperation
                with WenZ (Belgium
                2008-now: technical advisor when asked by Belgian
                Defence and/or WenZ (Belgium)

Website:  Started in 2002
                Domainname "Baileybrug.info" since 2004
                2007: renewed website (better layout)
                2010 : renewed website (more user friendly
                + minimal scrolling + categorise by country
                + adapted to the current displays)

 
 
 
 
Foto: Patrick Claeys © -26-
Ook internationaal doet men beroep op Patrick CLAEYS zijn Bailey kennis.
Zo heeft hij het Roemeense modelbouwbedrijf 'WESPE-STOK' advies verstrekt bij het samenstellen
van een modelbouw Bailey Bridge (Scale 1:48) en een bijhorende infobrochure hoe deze brug inelkaar knutselen.

Maar ook voor het grote werk verstrekt hij advies o.a. de bouw van een Baileybrug in Oman.
Klik hier voor meer informatie: http://www.baileybrug.info/Wereld-Oman.html

Zo krijgt Patrick jaarlijks ook heel wat e-mails van leerlingen technische scholen, hogeschool en leerlingen ingenieur
voor hulp bij een werkstuk, (zie één voorbeeld hieronder).

 
 
 
     
 

Het zal niemand verbazen dat de website: http://www.baileybrug.info/index2.html van Patrick CLAEYS
aanleiding is tot een interactief gebeuren waarbij vele vragen gesteld en informatie en beeldmateriaal uitgewisseld worden.

Kortom: Bailey is redelijk "tijdvullend" voor Patrick CLAEYS en er is geen ruimte voor verveling in zijn VOP!