GEBOUWEN DEEL - 3b -:    
       
  32. Kwartier 'VAN DOOREN' - Mess 500 - Magazijn Brandbestrijdingsmateriaal - Stookplaats
   
            Foto: Jean Claessens © 2006
       
   
32. Kwartier 'VAN DOOREN' - Mess 500 - Magazijn Brandbestrijdingsmateriaal - Stookplaats
 

32. Kwartier 'VAN DOOREN' + Mess 500
Magazijn brandbestrijdingsmateriaal + Stookplaats.

Deze reuze blok in L-vorm kon 1.000 manschappen herbergen.

Foto: Google Earth © 2007

     

Foto: Joseph Claessens © 2007

Foto: Joseph Claessens © 2007
   

Foto: Joseph Claessens © 2007
 
Foto: Joseph Claessens © 2007

Foto: Joseph Claessens © 2007
  De kazerne “Van Dooren”

Nadat Vogelsang in 1950 van de Britse naar de Belgische strijdkrachten was overgegaan, ontwikkelden zich deze omvangrijke bouwactiviteiten. Voor de bevolking van de regio was het vrij vlug duidelijk dat de “Belgische Kamp Vogelsang” geen voorlopig iets zou zijn.
Pas tegen 1 januari 2006 werd het gebied aan de eigenaar, de Duitse Bondsrepubliek, teruggegeven.


Foto: Joseph Claessens © 2007
  Op de fundamenten die door de nationaalsocialisten voor een monumentaal “Huis van Wetenschap” aangelegd werden, richtten Belgische strijdkrachten de belangrijkste naoorlogse nieuwbouw van de standplaats op: de kazerne “Van Dooren”, genoemd naar een, in de oorlog tegen nazi-Duitsland gevallen Belgische officier.

Daarbij gebruikten zij als noordelijke buitenwand een 100 m. lange steunmuur van 1940-1941, die het afhellend terrein aan de kant van het meer moest afbakenen.

Foto: Joseph Claessens © 2007
  Stilistisch steunde de planners van het Belgische militaire bouwtoezicht zich op de manier van bouwen van de Vogelsang architect Clemens Klotz: de drie verdiepingen, hoekvormige kazerne werd, zoals bijna alle andere gebouwen in Vogelsang, aan de buitenzijde met natuursteen (grauwacke) bekleed.

Het gebouw bood op een etageoppervlakte van meer dan 20.000 m², onderkomen en verzorgingsinrichtingen voor zowat 900 soldaten.


Foto: Joseph Claessens © 2007
  Bijdrage: Fred Simkens

Kapitein-Commandant Stafbrevethouder
(Kapt Cdt SBH) Van Dooren.

Cdt Van Dooren is gesneuveld op 19 mei 1940
tijdens een tegenaanval uitgevoerd door
het 2 Regiment Lansiers in Zwijndrecht
(linkeroever van de Schelde tegenover Antwerpen).

Hij was commandant van het 5de eskadron
van het 2 Lansiers.

Ter gelegenheid van de terugkeer van het 2 Lansiers
uit Duitsland in 1976 werd het kwartier
van het Regiment omgedoopt tot
'Kwartier Kapitein Commandant SBH Van Dooren'.

Aan de ingang van het 'kwartier'
werd op 25 februari 1977 een eenvoudig monument opgericht ter ere van Cdt Van Dooren.

Dit werd ingehuldigd door de broer van de Cdt die toen reeds 75 jaar oud was.
Het monument bestaat uit een eenvoudige muur
van ongeveer 5x2 m. met hierop:
'Kwartier Cdt SBH Van Dooren'.


Foto: Joseph Claessens © 2007
 

Het monument is intussen afgebroken wegens herinrichting van de toegang tot het 'kwartier'.
Enkele jaren geleden werd vlakbij een nieuw
monument opgericht met hetzelfde opschrift.

In het vroegere Belgische kamp Vogelsang
(Duitsland zuidoost van Aken en tijdens het Derde Rijk opgericht al 'Junkerschule') staat een door het Belgisch leger gebouwd woongebouw dat eveneens de naam van de Cdt draagt.

Zie webstek: www.kamp-vogelsang.be

Het gewezen kamp en de vroegere oefenterreinen (vandaag deel van het nationaal park Eifel) zijn opengesteld voor het publiek.
Zie: http://www.vogelsang-ip.de/nextshopcms/show.asp?lang=nl


Foto: Joseph Claessens © 2007
  In de traditiezaal van het 2 Lansiers
(sinds 1994 herdoopt tot 2/4 Regiment Lansiers)
hangt een foto van de Cdt

Met vriendelijke groeten,
Fred Simkens
Sinds 1 juli 2008 ‘op rust gesteld' Lansier

  Foto: Joseph Claessens © 2007

Foto: Joseph Claessens © 2007
 
Foto: Joseph Claessens © 2007


Een van de grote slaapruimten. Langs weerszijde afwissellend een metalen kast en een metalen bed.

Foto: F.A. Heinen ©


Foto: F.A. Heinen ©
 
Foto: F.A. Heinen ©

De huidige kelderruimten van de blok 'Van Dooren' was reeds in het Derde Rijk voorzien als kelderruimten voor
het kolosaal bouwwerk 'Haus des Wissens'
(Wetenschapshuis).

Er is (was) een keuken en eetzaal in ondergebracht.

 
Foto: F.A. Heinen ©

Foto: Jean Claessens 20080831 -1-
De ingang blok Cdt Van Dooren naast de Infirmerie.
De inkomgang staat haaks op de brede hoofdgang.
Tegenover de inkomgang de trappen naar de bovenliggende verdiepen. Merk de twee draadrooster schuifpoorten op om een vleugel van de blok af te sluiten.
 
Foto: Jean Claessens 20080831 -2-

Foto: Jean Claessens 20080831 -3-
Je kon makkelijk met twee jeeps naast elkaar rijden door de brede hoofdgang van de blok Cdt Van Dooren.


Foto: Jean Claessens 20080831 -4-
Het meubilair in deze kamer bestond uit:
19 Bedden
19 Metalen kasten
19 Zitbankjes
2 Tafels
2 Banken

 
Foto: Jean Claessens 20080831 -5-
Er hangt nog een originele telefoonlijst van de Belgen

Foto: Jean Claessens 20080831 -6-
Indrukwekkend hoe groot deze kamer is. Zonder meubilair toont deze kamer nog ruimer aan.
Praktisch elke militair heeft ooit in een van deze kamers geslapen.

Foto: Jean Claessens 20080831 -7-
 


Foto: Jean Claessens 20080831 -8-

Het bureel van de dokter en de verpleegzaal is er nog steeds.

De houten afscheidingswanden met het ondoorzichtigglas staan er nog als weleer.

Verbluffend de goede staat waarin dit gebouw zich bevind. Alle nuts voorzieningen zijn aanwezig en gebruiksklaar, men kan meteen het gebouw weer benutten.


Foto: Jean Claessens 20080831 -9-
De verpleegzaal naast het kabinet van de dokter.
 
Foto: Jean Claessens 20080831 -10-
De grofgepleisterde muren lichtgroen geverfd

Foto: Jean Claessens 20080831 -11-
Enorm hoe dik de muren zijn. Hier stonden vroeger twee vensterramen uit enkelglas achterelkaar met een tussenruimte van 30 cm. om de hevige koude te weren. De Belgen hebben nadien de ramen vernieuwd met dubbelglas.
 
Foto: Jean Claessens 20080831 -12-
De witte plafond, de lichtgroen geverfde muren en de mooie epoxyvloer zo zijn de kamers nog steeds zoals wij deze kennen uit onze herinneringen.
     
         
  Cdt van Dooren      
   
 
Foto: Fred Simkens
  De eerste twee foto's tonen de Cdt
met de rang van Cdt SBH.
Drie sterren van Kapitein, het horizontale streepje erboven duidt op Kapitein-Commandant

De versierselen erboven maken duidelijk dat hij houder is van het Stafbrevet.

De derde foto toont Luitenant van Dooren en is genomen in 1930. Deze foto komt uit een kader waarop alle officieren staan die in 1930 in het 2 Lansiers dienden en die samengesteld werd ter herinnering aan het toen 100-jarig bestaan van het Regiment.

Zijn naam is hier geschreven met een kleine v.

De witte 'spiegels' waarop de rangtekens zijn bevestigd maken duidelijk dat hij Lansier is, het cijfer 2 op de schouderstukken dat hij dient in het 2de Regiment.

Op de mouw draagt hij 4 frontstrepen uit de eerste wereldoorlog. Je kreeg de eerste na 1 jaar dienst aan het front, vervolgen eentje om de zes maanden effectieve frontdienst.

 
         
 
Foto: Fred Simkens
 
Foto: Fred Simkens
 
         
 
Foto: Fred Simkens
 

Het monument aan de ingang van
het kwartier Van Dooren,
de huidige kazerne van het 2/4 Regiment Lansiers.

 

Met dank aan
Lansier Fred Simkens
voor het geleverde tekst- en beeldmateriaal.

 

 
         
 
Foto: Fred Simkens
 
Foto: Fred Simkens
 
         
  Cdt van Dooren is gesneuveld op 19 mei 1940 tijdens een tegenaanval
uitgevoerd door het 2 Regiment Lansiers in Zwijndrecht
 
  Bron:
http://users.skynet.be/fa101291/operaties/fall-gelb/be-12-terugtochtvlaanderen.htm
 
         
 

Hier een deelverslag:

De laatste stap van de terugtocht zal plaatshebben in de nacht van 18 op 19 mei.
De dekking wordt verzorgd door het Cav.Korps (nu onder het bevel van Gen. Keyaerts) aan de Schelde en door
de 1e Div.Ard.J. (Gen. Descamps) aan de Dender. De 8 gemotoriseerde groepen van het 17e, 18e en 19e Art. worden verspreid achter dit front.

Het Cav.Korps voorziet de 1e Cav.Div. (Gen. Bernaerts) in de noordelijke sector en de 2e Cav.Div. (Kol. Serlez) in de zuidelijke. Tussen de beide divisies ligt de sector van Kallo die wordt gehouden door de Wielrijdersgroep van de 15e Div. (Maj. de Ryckman de Betz). Meer ten westen bevindt zich de achterhoede van de 17e en de 13e Div.; langs dit front liggen de 3 gedeklasseerde forten van St Maria, Zwijndrecht en Kruibeke. Na de doortocht van de laatste Belgische troepen worden de beide tunnels onder de Schelde vernietigd; om 05.25 de verkeerstunnel en om 06.25 de voetgangerstunnel.
De voorhoede van de 208.ID. verschijnt aan de kades van Antwerpen op 18 mei, rond 08.00; de Duitsers bestoken meteen de Belgische posities met mitrailleurs en mortieren. Een verkenningsgroep dringt de onvoldoende vernietigde voetgangerstunnel binnen en bereikt omstreeks 14.00 het dorp van St Anna. Inmiddels wordt de achterhoede van de 17e en de 13e Div. afgelost door het 4e Lansiers (Lt.Kol. Jooris).

's Anderendaags, vanaf 08.00, rukt het IR.309 massaal op vanaf St Anna naar Zwijndrecht, dat wordt bereikt omstreeks 10.30. Het dorp wordt verdedigd door de wielrijdersgroep van de 15e Div.; Lt. de Géradon, de commandant van het 2e Eskadron, wordt gedood en de wielrijders worden gestadig teruggedreven tot aan de stellingen van het 4e Lansiers, die op hun beurt worden gebombardeerd. Het IR.309 versterkt zich onophoudelijk, terwijl het aantal Belgische gesneuvelden snel stijgt; onder hen Kap.Cdt. Cartuyvels de Collaert, de commandant van het 6e Eskadron.

Inmiddels zet Kol. Serlez een tegenaanval op, uit te voeren door de Ie Groep van het 2e Lansiers (Maj. Balestrie), met de steun van de Ie en de IVe Groep van het 19e Art. De eenheden van het 2e Lansiers rukken op vanaf 13.50; het 5e Esk. ten noorden en het 1e Esk. ten zuiden van de weg van Beveren naar de tunnel. Het 1e Esk. bereikt de zuidkant van Zwijndrecht met zware verliezen, terwijl het 5e Esk. de noordkant bereikt na de dood van haar commandant, Kap.Cdt. Van Dooren.

Aangezien de aanval schijnt stil te vallen zet Kol. Serlez zijn Renault-tanks in; Lt. Gailly zal met zijn 1e Pel. uitrukken, bestaande uit 3 tanks. Enkele ogenblikken later valt een eerste uit met motorpech.
Omstreeks 18.15 bereiken de 2 anderen het dorp van Zwijndrecht. In het centrum wordt de tank van Lt. Gailly vernietigd door een obus van een 37' PAK. De tank van Wachtm. Frankinet houdt met zijn mitrailleur de Duitse infanterie op afstand, waarna hij terugkeert naar de Belgische posities. Op dat ogenblik krijgt Lt.Kol. Jooris te horen dat de artillerie nog amper beschikt over 200 obussen. Hij beschouwt derhalve zijn opdracht als beeindigd en geeft het order tot terugtrekken omstreeks 18.35.