Untitled Document
                           
                           
VOGELSANG GISTEREN VANDAAG MORGEN
VAN F.A. HEINEN
 
VOGELSANG 1934 tot 1945
     
De auteur distantieert zich uitdrukkelijk van de geest en de intenties der NS-ideologie.
     

In 1933 vorderde Adolf Hitler in een spreekbeurt te Bernau bij Berlijn, de bouw van nieuwe scholen voor de 'Führernachwuchs' (jongeren leiders opvolging) van de 'Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei' (NSDAP).
De opdracht van de bouw werd aan de zogenaamde 'Reichsorganisationsleiter' Dr. Robert Ley gegeven, die gelijktijdig 'Chef der Deutschen Arbeitsfront (DAF) was.
Dr. Robert Ley gaf de opdracht van de bouw van drie 'Schulungslager' (schoolkampen):

- Krössinsee in Pommeren
- Sonthofen in Allgäu en
- Vogelsang in de Eifel
De opdracht voor de planning van Krössinsee en Vogelsang kreeg de Keulse architect Clemens Klotz.
De benaming 'NS-Ordenburg' voor de drie bouwwerken werd pas vanaf 1935 in gebruik genomen.
De eerste bouwfase van de burcht Vogelsang werd binnen een tijdspanne van twee jaren bereikt door 1.500 arbeiders.

 

Richtfest (meiboom plaatsing) te Vogelsang.

 

 

 

Bild: Sammlung Heinen/Archiv Fotostudio Mertens, Gemünd

 

De werken aan het 210 meter lange hoofdgebouw van de burcht.

 

 

Bild: Sammlung Heinen/Archiv Fotostudio Mertens, Gemünd

 

Het origineel van de oorkonde
gebruikt bij de éérstesteenlegging
wordt in een Londens museum bewaard.

 

 

 

 

Bild: Archiv belgische Armee, Burg Vogelsang

   
 

De NSDAP-Kreisleiter (districtleider) Franz Binz werd tijdens de bouwfase de éérste Commandant van de burcht Vogelsang.

 

Bild: Archiv F.A. Heinen/Sammlung Karl-Josef Lüttgens

De volgende foto's hieronder tonen enkele overzichten en details van Vogelsang.
 

Links op dit beeld ziet men de 50 meter hoge toren die ook als watertoren gebruikt werd. Het gebouw aangesloten aan de rechterkant van de toren is het hoofdgebouw met daarin een auditorium (gehoorzaal) en een eetzaal. In het verlengde van dit gebouw is er langs de berghelling een overdekte wandelgang. Eronder herkent men tien zogenaamde 'Kameradschaftshäuser' (vriendschapshuizen) die diende als onderkomen voor 50 'Junker' (jonkheer). 'Junker' was de titel voor de student in Vogelsang. Onder de 'Kameradschaftshäuser' herkent men de halfronde 'Freilichtbühne' (openluchttoneel).

Bild: Sammlung Heinen/Archiv Fotostudio Mertens, Gemünd

 

Nog een deelzicht op het hoofdgebouw en de Kameradschaftshäuser.

 

Bild: Sammlung Heinen/Archiv Fotostudio Mertens, Gemünd

 

Een zicht van uit het westen.
De vier op de helling gelegen 'Gemeinschaftshäuser' (gemeenschapshuizen) kunnen elk 125 Junker herbergen. Erboven rechts is de 'Burgschänke' (herberg / kantien) herkenbaar.

 

Bild: Archiv belgische Armee, Burg Vogelsang

 

Luchtfoto van Vogelsang in het jaar 1939

 

Bild: Archiv belgische Armee, Burg Vogelsang

 

Zicht vanuit de toren
Vooraan: Hauptgebäude
Midden in het vierkant: Adlerhof

Achteraan: Burgschänke

Bild: Sammlung Heinen/Archiv Fotostudio Mertens, Gemünd

 

Het binnenplein verkreeg de naam 'Adlerhof' door de aanwezigheid van de twee grote Adelaarbeelden.

Bild: Archiv belgische Armee, Burg Vogelsang

 

Een prachtig beeld van een adelaar.

Bild: Archiv belgische Armee, Burg Vogelsang

 

Een blik vanuit de overdekte wandelgang over:
- de appèlplaats
- het hoofdgebouw
- de toren

Bild: Sammlung Heinen/Archiv Fotostudio Mertens, Gemünd

 

De Burgschänke (kantien)

 

Bild: Sammlung Heinen/Archiv Fotostudio Mertens, Gemünd

 

Fackelträger (Fakkeldrager)

Deze drie en een halve meter hoge figuur van een fakkeldrager staat wat terzijde van het hoofdgebouw.

Bild: Sammlung Heinen/Archiv Fotostudio Mertens, Gemünd

 

Aan het sportplein treft men dit reliëf aan met sportfiguren.
Van links naar rechts:
- de kogelstoter
- de speerwerper
- de discuswerper
- de doelman
- de estafette loper
- de bokser
- de hamerwerper

 

Bild: Sammlung Heinen/Archiv Fotostudio Mertens, Gemünd

Buiten de daadwerkelijk gerealiseerde bouwwerken in Vogelsang stonden nog grotere bouwwerken op stapel.
Onder andere zou een gigantisch bouwwerk 'Haus des Wissens' (Wetenschapshuis) uit de grond gestampt worden, dat letterlijk alle bestaande bouwwerken in de schaduw zou stellen. Bijkomend was er een 'Kraft durch Freude-hotel' (Kracht door Vreugde-hotel) met 2.000 bedden gepland. Daarenboven zouden in Vogelsang de grootste sportplaatsen van Europa gebouwd worden. De gedeeltelijk aangevatte bouwwerken heeft men stil gelegd bij het begin van de oorlog.
 

Haus des Wissens (Wetenschapshuis)

Bild: Archiv belgische Armee, Burg Vogelsang

 

In de leergangen van de NS-Ordensburgen was er ook een pilotenopleiding voorzien. Hiervoor werden bij de drie burchten vliegpleinen gebouwd. Het vliegplein van Vogelsang was in de omgeving van 'Walberhof' aangelegd (tegenover de ingang van het kamp aan de andere kant van de weg) en kort bij 'Morsbach' gelegen.

Bild: Sammlung Heinen/Archiv Rolf Sawinski

Op 24 april 1936 werden de drie Ordensburgen met een feestelijke plechtigheid in Krössinsee aan Adolf Hitler overgedragen. Ietsjes later trokken de éérste 50 Junkers Vogelsang in. De éérste leerlingen kwamen vanuit alle kanten van Duitsland. Zij werden door de gewestleidingen van Robert Ley geselecteerd. De meesten van hen waren midden twintig jaar. De voorwaarden waren als eerste, staving in de 'Parteiarbeit', volledige lichamelijk gezond zijn, werken of militairedienst uitvoeren en een bewijs voorleggen van hun Ariër zijn.
De dagplanning was alsvolgt:
- 6 uur Ochtendsport
- 7 uur Vlaggengroet
- 8 tot 10 uur Werkgemeenschappen
- 10 tot 12 uur Voordrachten in het auditorium van gast- en hoofdleerkrachten
- namiddag sport
- 17 tot 18.30 uur Werkgemeenschappen

- 22 uur Taptoe (signaal om soldaten te waarschuwen naar hun kwartier te gaan)

 

Kameraadschap op Vogelsang.

Bild: Sammlung Heinen/Archiv Fotostudio Mertens, Gemünd

 

De appèlplaats.

Bild: Sammlung Heinen/Archiv Fotostudio Mertens, Gemünd

 

De wasserij

Honderden arbeiders en bedienden waren in Vogelsang tewerkgesteld.

Bild: Sammlung Heinen/Archiv Fotostudio Mertens, Gemünd

 

De ordenancen

Bild: Sammlung Heinen/Archiv Fotostudio Mertens, Gemünd

 

Het keukenpersoneel aan het sportplein.

Bild: Archiv belgische Armee, Burg Vogelsang

 

Na de opening van het schoolbedrijf benutten de politieke prominenten van het derde rijk Vogelsang als representatieoord.

Bild: Archiv belgische Armee, Burg Vogelsang

 

Ook Adolf Hitler bezocht Vogelsang meermaals.

Bild: Sammlung Heinen

 

Herman Göring op bezoek in Vogelsang

Bild: Sammlung Heinen

 

Het waren SS-ers die de wacht verzekerden op de burchten

Bild: Sammlung Heinen/Archiv Fotostudio Mertens, Gemünd

 

 

Bild: Sammlung Heinen/Archiv Fotostudio Mertens, Gemünd

Bij het uitbreken van de oorlog in 1939 werden de Junkers ontslagen en
de drie burchten overgedragen aan de landmacht.
De landmacht gebruikte de gebouwen tweemaal als troepenkwartier:
- een éérste keer bij de 'Westfeldslag' in 1940 en
- een tweede keer in het kader van het 'Ardennenoffensief' in 1944
Kinderen van 15 tot 16 jaar die uit de Hitler-jeugd kwamen, kregen er een militaire opleiding.

 

Eedaflegging van de Hitler-jeugd.
Daarna werden zij als Kind-soldaten ingezet bij de luchtafweer.

Bild: Sammlung Heinen